Om redaktören

2016-06-11 16.08.53

Mitt namn är Fredrik Karlsson. Jag är legitimerad lärare med inriktning mot SO-ämnena och har undervisat i en åk 6/7 under en termin i bland annat SO – ämnena. Utöver lärarexamen har jag bland annat ca 90 högskolepoäng inom IT och lärande. Jag har jobbat på AGI Publishing house med att utveckla innehåll till en digital tjänst för skolan som heter Fridtjuv. Där har jag sysslat med att utveckla digitala lektionsplaneringar för grundskolans åk 4-6 och åk 7-9, med att samla in länkar, kritiskt granska dem och sortera dem enligt LGR 11, samt med viss administration av tjänsten. Jag har bland annat jobbat med ämnena samhällskunskap och teknik. Vidare har jag på fritiden jobbat en hel del med omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Genom detta har jag skaffat mig en bred kunskap om sociala medier och hur man använder tjänster som exempelvis WordPress. På fritiden håller jag på med att utveckla min digitala kompetens, till exempel genom att testa ny teknik såsom till exempel 3D-print, Virtual Reality (VR) och digitala tjänster för streaming som Netflix och Google Play Music. Min målsättning är att fortsätta utveckla min kompetens kring hur digitaliseringen påverkar samhället, individen, skolan och industrin.

No votes yet.
Please wait...