Om mig

Mitt namn är Fredrik Karlsson och är bosatt i Helsingborg. Mitt stora intresse både på fritiden och professionellt är den digitala utvecklingen i samhället, den digitala transformation som vi individer får vara med om och uppleva, hur lärande och utbildning påverkas av den digitala transformationen och hur såväl offentlig som privat sektor påverkas av digital transformation.

Jag har en lärarexamen i grunden där jag har tagit med mig didaktiska kunskaper, pedagogiska kunskaper, samhällsvetenskapliga kunskaper och kunskaper inom humaniora, i det här fallet inom religionsvetenskapen. Jag har utöver detta byggt upp en bred digital kompetens, inte minst inom IT och lärande området där jag har jobbat professionellt, såväl på AGI Publishing house som i Malmö kommun. I korthet har dessa jobb handlat till stora delar om att ta fram digitalt undervisningsmaterial. 

Jag bedriver ett aktivt arbete med Omvärldsbevakaren kring att bevaka samhällsrelaterade frågor. Omvärldsbevakaren bygger på WordPress och har bland annat publicerat flera artiklar kring hur digitaliseringen påverkar samhället och lärandet. Några exempel på artiklar som Omvärldsbevakaren har publicerat genom åren är: Cirkelmodellen i Moodle, Lärande organisation i molnet och en artikel som berör sporträttigheter i en digitaliserad tv-industri.

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta i projekt, först inom AGI Publishing house och därefter i Malmö kommun. Projektformen som arbetsform passar mig då jag gillar att arbeta både enskilt och tillsammans med andra, något som projektformen ger en god flexibilitet kring att göra. Jag tror på vikten av att bidra till att inte bara jag får fram bra resultat utan att hela projektgruppen i samband med projekt når resultat. Detta gör man genom att ta en aktivt stödjande roll, vilket är den roll som jag ser mig själv i projektgrupper. Jag tror starkt på samverkan med andra utanför projektgruppen då en sådan samverkan där man ömsesidigt utbyter kunskap och erfarenhet mellan varandra är en nyckelfaktor till ett lyckat projekt.

No votes yet.
Please wait...