LP Courses

test

Free No student enrolled Fredrik

Information om kursen Välkommen till kursen Grundläggande sökning på Internet. Kursen handlar om hur man söker på Internet och hur man granskar information som man finner på nätet källkritiskt. Delmoment 1. Att söka information Under första veckan kommer du att få arbeta med att söka information. Att söka information på Internet är inte svårt med […]