Livebloggen

21 juli 2017 20:15: Östersund vidare

Östersund har spelat 1-1 mot Galatasaray i Turkiet och är med god marginal klara för nästa omgång i Europa League kvalet. Mäktigt.

18 juli 2017 08:53: Smarta devicer – för ständig rörelse

Smarta devicer som smarta telefoner, surfplattor och smarta klockor innebär att vi hela tiden kan vara uppkopplade mot våra nätverk. Att människor hela tiden är uppkopplade mot sina nätverk ställer stora krav på att innehållet finns tillgängligt där människor är oberoende av tid och rum. Smarta telefoner innebär kanske inte det bästa sättet att lära på, men det är det enda sättet om vi vill vara i ständig rörelse. Det är därför av stor vikt att eleverna on the go kan ta med sig innehållet i utbildningen.

17 juli 2017 20:55: Ett digitaliserat ledarskap

Ledarskap handlar i en digitaliserad snabbt föränderlig omvärld om att skapa och ta hand om de nätverk man är en del av och att tillsammans i dialog med andra i nätverket fatta bra och kloka beslut. Det innebär att man som person kommer behöva vara beredd på att ge och ta i stor utsträckning och vara flexibel i förhållande till vad andra tycker och tänker om de beslut som behöver fattas. Kommunikation i många riktningar samtidigt och förmågan att hämta in information och sortera i densamma är helt avgörande här.

17 juli 2017 20:53: Digitalisering – vad handlar det om?

Digitalisering handlar inte om vilken hårdvara eller mjukvara man använder sig av. Det är inte ett pedagogiskt verktyg. Det är inte ett akademiskt ämne som ska problematisera för- och nackdelar med digitaliseringen. Digitalisering handlar om att bygga små och stora nätverk i en global högteknologisk miljö (Internet) och via de nätverken lära av och med varandra, effektivisera sätten man arbetar på och förändra sätten man arbetar på så att de är anpassade till nätverks dynamiska miljöer i den virtuella miljön.

16 juli 2017 18:54: Transportstyrelsens ordförande

Transportstyrelsens ordförande har under en längre period känt till att myndigheten begått lagbrott i samband med en IT-upphandling där känslig information läckt ut i stor skala till främmande makt. Men Transportstyrelsens ordförande har inte agerat mot lagbrottet. Nu kan inte ministern uttala förtroende för honom om än att situationen ska utvärderas vidare. Frågan är om inte tiden för Transportstyrelsens ordförande rinner ut här. Det är mycket ovanligt att en minister inte vill uttala förtroende.

16 juli 2017 11:58: Twitter funktion

Jag gillar Twitters funktion som heter ignorera. Det kan kännas hårt ibland att blocka någon man känner att man kanske inte vill ha i sitt flöde. Genom att använda ignorera funktionen behöver man inte blocka personen helt och hållet utan bara stänga av notifikationer från den personen. Det här är ett mellansteg mellan att få notifikationer och att blockera. Uppskattad funktion av mig.

15 juli 2017 19:42: Debatten om digitalisering

Under de senaste veckorna har diskussion gått het om skolans digitalisering. Tyvärr har den nu slagit in på ett spår som är väldigt olyckligt och kan ses som en vattendelare mot hur det sett ut tidigare. Två framstående debattörer inom skolans område kräver av varandra att de inte ska jobba med det de gör idag. När folk börjar kräva motpartens avgång på grund av dennes åsikter, ja då är det nästintill omöjligt att föra en diskussion baserad på ett professionellt förhållningssätt. Polariseringen har då tyvärr tagit vid. Starka känslor har tagit över debatten.

15 juli 2017 19:33: Wikimedia målet

Under dagen skrev jag på Facebook om att det är samma domare i målet mellan Wikimedia och Bildupphovsrätt i Sverige som i fallet med The Pirate Bay blev anklagad för jäv då samma domare hade varit inblandad i Svenska föreningen för upphovsrätt vid den här tiden då Pirate Bay målet var aktuellt. I Svenska föreningen för upphovsrätt sitter Bildupphovsrätt i Sverige som är part i målet mot Wikimedia. Det här är intressant. Och det finns all anledning att gräva vidare i det här ärendet.

 

No votes yet.
Please wait...