Lektionsplanering: Vinden med digital mindmap

Koppling till LGR 11

Vi kommer under lektionen att arbeta utifrån följande skrivning i läroplanen:

  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Centralt innehåll

Planering

Lektionsplaneringen omfattar tre lektioner. Lektionerna kommer att handla om vinden. Eleverna ska innan de kommer till den första av de tre lektionerna ha tagit del av filmen som du finner genom att klicka här. Den handlar om hur vindar uppstår. Lektionspassen kommer se ut som följer:

  • Första lektionen kommer inledas med att vi tar upp frågor som kan ha uppkommit medan eleverna sett filmen hemma. Eleverna får sedan sätta sig i grupper om 2-4 i vardera grupp. De ska börja med att ta ut det viktigaste ur den film som de har sett. Gruppen ska föra anteckningar här inför kommande lektioner.
  • Andra lektionen kommer vi att vara ute. Grupperna kommer få mäta vinden ute och skriva ner vad de har uppmätt för vindhastighet. Gruppens uppmätta vindhastighet ska anges både i m/s och i km/h. Gruppen förbereder om tid finns kvar sin mindmap som skapas med Bubblr.us och som ska innehålla av gruppen utvalda nyckelord som beskriver hur vind uppkommer samt mätvärdena från denna lektion.
  • Under tredje lektionen ska mindmapen bli klar och den ska lämnas in till läraren för bedömning. Om det finns tid över ska gruppen svara på frågan: Vid vilka vindhastigheter anser man att det blåser kuling, storm och orkan och varför är det farligt att vara ute när det blåser stormvindar eller orkanvindar ute? Svaret förs in av gruppen i sin mindmap. Mindmapen skickas som länk till läraren via mail.
No votes yet.
Please wait...