Lektionsplanering: Jordens klimat- och vegetationszoner

Koppling till LGR 11

Vi kommer under lektionerna att arbeta utifrån följande skrivning i läroplanen:

  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Centralt innehåll

Vi kommer under tre lektionspass jobba med Jordens vegetations- och klimatzoner och hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor med utgångspunkt i följande centrala innehåll:

  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Planering

Lektion 1. Vi kommer tillsammans under den första lektionen att titta på en film som du hittar genom att klicka här om Jordens klimat- och vegetationszoner. Efter att ni har sett filmen kommer läraren dela in er i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp. Gruppen ska sedan tillsammans skapa en mindmap där ni tar fram det viktigaste ur innehållet i den film vi sett gemensamt. Mindmapen lämnar ni in till läraren innan ni lämnar lektionen via e-post genom att skicka länken till den mindmap ni skapat med Bubblr.us.

Lektion 2. I den andra lektionen kommer ni att få skriva ett kortare manus som utgår från det arbete ni gjorde kring mindmapen i den första lektionen till ett kortare tilltänkt radioprogram om max 10 minuter där ni ska förklara jordens klimat- och vegetationszoner, men också själva fundera över hur de olika klimatzonerna påverkar livet i olika delar av världen för människor.

Lektion 3. Under den tredje lektionen kommer ni dels få färdigställa manus men också göra själva inspelningen i gruppen. Inspelningen kommer vi göra med en tjänst som heter Vocaroo. Lämna in arbetet efter de instruktioner ni får i samband med den tredje lektionen av läraren.

No votes yet.
Please wait...