IT – förklaringar

Sidan är under konstruktion. Här håller jag på att bygga en ordlista för IT-terminologi.

IT-ordlista

I Google analytics finns det en funktion som mäter bounce och bounce rate. Tanken med denna mätdata är att fånga upp när en användare bara besöker en sida för att sedan lämna sidan. Bounce rate mäter den procentuella andelen av besökarna som bara besöker en sida och därefter lämnar. Om man vill att användare ska besöka fler än en sida, till exempel om man har undersidor av väsentlig art som man vill att besökarna ska besöka så kan man arbeta för att få ner sin Bounce rate. Men det är också viktigt att komma ihåg att om man har en sida med stora delar av informationen kan det vara naturligt att användare bara besöker denna sida och därmed genererar en hög Bounce rate.
I Google analytics kan man se vilken enhet som användarna använder för att nå din sida. Man får en tydlig bild av hur många procent av användarna som använder en dator till exempel för att nå din webbplats eller till exempel hur många procent som använder sig av en smart telefon för att nå din webbplats. På det här sättet kan man anpassa innehållet och sättet man lägger upp och visar innehållet för användare utifrån vilken enhet de flesta av dina användare kommer åt din sida på. Man skulle till exempel kunna tänka sig att om många använder sin mobil för att nå din sida kanske inte väldigt långa texter är det innehåll som kommer att slå igenom bland dina användare på sidan. Kortare texter kan här vara att föredra för att de ska vara anpassade till vad användare i mobilen ofta vill ha.
Google analytics tillhandahåller en tjänst som berör geografisk analys. Genom denna tjänst kan man se precis från vilket land och vilken region eller delstat som användarna av sidan kommer ifrån. Detta gör man genom att välja rapporter i menyn. Därefter väljer man den rapport som heter målgrupp och därefter klickar man på geografisk i menyn. Välj sedan plats i menyn. Nu får man upp en interaktiv karta över var man får besökare ifrån. Om man till exempel har besökare i Sverige kan man klicka på Sverige i den interaktiva kartan och se från vilken eller vilka regioner som besökarna kommer ifrån.
Google ads är Googles plattform för marknadsföring och reklam på nätet. Vad man kan göra med Google ads är att visa reklamannonser för människor som söker efter till exempel en viss produkt på Google i samband med att de söker, de söksidor som är partners till Google, så kallade Google Search partners, kan visa reklam för de användare som använder dessa sökmotorer och via Google display network kan man också visa annonser i såväl mobila applikationer som på webbsidor när användare använder eller surfar runt på dem.
CPC som står för Cost by click är en funktion i Google analytics som normalt används för att kunna mäta hur många som har klickat sig in på din webbsida genom betalda annonser. Men det används också för att till exempel mäta trafik från länkade Google adwords konton.
Google analytics har en funktion som innebär att vi kan spåra vilket eller vilka språk som våra användare på webbsidan använder sig av. För att ta Omvärldsbevakaren som exempel kan jag se i Google analytics att för närvarande när detta producerades i september 2018 så hade Omvärldsbevakaren 87.5 procent med svenska som modersmål och 12.5 procent med engelska som modersmål.
No votes yet.
Please wait...