Instruktion för uppgiften nyhetsgruppen

Syfte
Syftet med den här uppgiften är att ni ska få fördjupa er inom någon eller några aktuella samhällsfrågor genom att ta del av och själva rapportera om nyheter som händer i Sverige och i omvärlden.

Förmågor
Genom den här uppgiften ska du ges förutsättningar att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Centralt innehåll
Under arbetet med uppgiften kommer du att bearbeta delar av följande centrala innehåll: Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Uppgift
Vi använder en Facebook grupp för den här uppgiften. Läraren meddelar adress till denna grupp i samband med att vi startar upp den här uppgiften. Välj ut två nyheter. En nyhet från Sverige (inrikes) och en nyhet utanför Sverige (utrikes). Skriv en kort sammanfattning (ta ut det viktigaste) av dina två nyheter. Lägg in dina två sammanfattningar av de två nyheterna i Facebook gruppen. Skriv sedan en kort kommentar utifrån frågan: Vad lärde du dig av att läsa din kamrats sammanfattningar av nyheter i Facebook gruppen? till din kamrats inlägg i Facebook gruppen. Dina sammanfattningar av de två nyheterna tillsammans med din kommentar kommer utgöra underlag för bedömning av uppgiften.

No votes yet.
Please wait...