Instruktion för uppgift: Nyhetsprogrammet

Syfte

Syftet med den här uppgiften är att ni ska få fördjupa er inom någon eller några aktuella samhällsfrågor genom att ta del av och själva rapportera om nyheter som händer i Sverige och i omvärlden.

Förmågor
Genom den här uppgiften ska du ges förutsättningar att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Centralt innehåll
Under arbetet med uppgiften kommer du att bearbeta delar av följande centrala innehåll: Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Uppgift
Under arbetet med den här uppgiften ska ni i mindre grupper om 2-4 elever i vardera grupp skapa ert egna manus för ett nyhetsprogram och sedan skapa ett nyhetsprogram. Instruktionerna nedan beskriver hur ni ska gå tillväga för att skapa manus och program. Dela in er i grupper om mellan 2-4 elever i vardera grupp. Gruppen kommer fungera som er redaktion där ni kommer fram till vad ni vill ta upp i form av vilka nyheter ni vill ha med i programmet och hur ni sedan ska organisera skapandet av nyhetssändningen. Varje grupp plockar ut 3-5 nyheter som ni vill ha med i ert program. Nyheterna ska vara både inrikes (från Sverige) och utrikes (utanför Sverige).Ni ska nu skriva ett manus där ni skriver ner vad ni vill ha med om de olika nyheterna i ert nyhetsprogram. Ett bra tips här är att använda sig av en tjänst som Google docs eller Etherpad där man i realtid kan samabeta i textform. På det sättet behöver ni inte vara samlade som grupp på en plats vid en viss tid för att kunna samarbeta kring manuset. En digital kopia av manus eller länk till manus lämnas in till läraren och kommer vara en del av bedömningen av den här uppgiften. Nu kommer ni in i den fas där ni ska skapa ert nyhetsprogram. Här finns det flera olika varianter som ni kan använda er av. För er som vill spela in ert program som ett radioprogram där ni presenterar nyheterna på en ljudinspelning kan göra så genom att använda en tjänst som heter Vocaroo. Ljudinspelningen laddar ni sedan hem och lämnar in till läraren. Ni som vill spela in film, men inte publicera den på nätet kan använda er av nästan vilken enhet som helst som har en kamera.  Det kan till exempel vara en mobil eller en surfplatta. Filmen får ni hjälp av läraren att ta ut i ett format som kan lämnas in. För er som vill strömma er nyhetssändning live på nätet finns Bambuser. Skicka länken till läraren sedan (även detta kan ni få hjälp av läraren med). Vill ni spela in er nyhetssändning och smidigt få upp den på Youtube kan ni göra så med en mobil enhet och sedan med Youtube appen ladda upp filmen till Youtube. Länken till Youtube filmen kan ni sedan skicka till läraren digitalt.

No votes yet.
Please wait...