Inledning och bakgrund

Inledning

Under de senaste åren har vi sätt en accelererande förändringshastighet i samhället som bland annat drivs av den snabba teknologiska utvecklingen. Mot bakgrund av denna snabba förändring har jag valt att ta fram en rapport som handlar om den snabba samhällsutveckling som drivs av digitaliseringen.

Bakgrund

För att underbygga och fortsätta bygga på bakgrunden till denna rapport vill jag här belysa den snabba digitalisering som driver förändringshastigheten i samhället genom att ge en historisk bakgrund till vad som pågår just nu.

Under 1980-talet kom de första PC-maskinerna ut och 10 år senare började de nå ut till vanliga konsumenter. PC:n innebar att vi för första gången kunde skapa digitalt material. Den 9 augusti 1995 lanserade ett litet företag kallat Netscape webbläsaren. Tillsammans med att man runt år 2000 grävde ner Fiber Optic Cable gjorde man det möjligt för alla att fritt sprida sitt digitala material runt om i världen. Vad Fiber Optic Cable innebar var att kopplade samman världens städer med varandra i ett enda stort nätverk. Runt millenieskiftet fick vi ännu en större förändring som vi kan beskriva som en Workflow revolution.

Protokoll som HTTP och AJAX gjorde det möjligt för oss att oberoende av vilken mjukvara eller hårdvara vi hade samarbeta kring varandras digitala innehåll. Kombinationen av att vi kan skapa vår eget digitala innehåll, med att vi kan sprida det över hela världen med att vi har kopplat ihop världens städer i ett nätverk med att vi kan samarbeta kring varandras digitala innehåll har skapat en revolution fullt i klass med när Joseph Gutenberg lanserade tryckpressen år 1450.

No votes yet.
Please wait...