Ideologins död och religionens återkomst?

Politiken har allt svårare att hantera den snabba förändring som vi ser i vår omvärld. Det finns flera exempel på detta. Vi har till exempel sett det här när det plötsligt stod klart att lagen inte tillät drönare utan särskilt tillstånd. Detta innebar att många digitala företag och andra som ville flyga drönare med kamera inte fick detta något som bland annat drabbade organisationer som letar efter försvunna personer. Det tog ett år innan man hade uppdaterat lagen så att det gick bra att flyga igen.

Ett annat exempel är beslutet i Patent- och marknadsdomstolen där man stoppade människor från att ladda upp bilder på offentlig konst på Internet utan att riskera bli åtalade för upphovsrättsbrott. Här har situationen att du får ta och trycka ett vykort med offentlig konst på men du får inte publicera samma bild online. Även i fall där det rör icke kommersiell användning. Politiken har idag väldigt svårt att leverera besked om vad man vill göra i frågor rörande digitaliseringen och ideologierna har blivit mer av tomma skal. Man återupprepar det man sagt tidigare i många år snarare än att tänka om hur ideologierna kan tillämpas i vår tidsålder. Detta riskerar leda till att ideologins innehåll till slut urholkas i en digital tid och kanske inte överlever på sikt då människor vänder sig till andra värdesystem för att försöka hitta svar på frågorna och utmaningarna i vår tid.

Det är då frågan om vilket värdesystem som man vänder sig till. Vi kan idag se hur vi trots att vi lever i ett sekulariserat land ser fler och fler religiösa tecken i det offentliga rummet. Sverige har blivit ett mångkulturellt land också när det kommer till religion och uppfattning om tro och människosyn. När vi då tittar på den digitala miljön så skulle jag vilja börja i närheten av Sillicon Valley där vi har ett event som heter Burning Man där man åker ut i öknen, bygger upp en hel miljö och åker därifrån utan att lämna ett enda spår efter sig. Det intressanta med Burning Man är att här finns inga pengar längre. Marknadsföring är helt bannlyst. Detta skapar en miljö där vi har en relation som möjliggör för människor att dela med sig till andra utan att kräva något tillbaka och var har vi hitta den typen av relationer tidigare, jo i till exempel kyrkor.

Samtidigt som den typen av mänskliga relationer som vi tidigare har hittat i religiösa miljöer nu kommer tillbaka i ny form har vi en snabb digitalisering och automatisering som Stiftelsen för strategisk forskning bedömer kommer leda till att 2.5 miljoner jobb försvinner i Sverige de kommande 10-15 åren. Automatiseringen är dock felanalyserad då balansen mellan vad detta skapar för möjligheter och utmaningar har blivit väldigt snedvriden till att bara handla om de negativa effekterna av automatiseringen. Det är väldigt få som har analyserat vad denna innebär för vad som kommer att bli värdefullt i framtiden. Vi kommer få mer och mer tid över till värden som inte kan automatiseras och digitaliseras.

Etik och moral är ett typiskt exempel på värden som kommer bli viktigare och viktigare i takt med att automatiseringen sker. Värdet av kulturmöten och möten mellan människor med olik religiös tro kommer att bli vardag både online och offline. Online är det till viss del redan så och offline kommer vi få se det här i takt med att våra transportmedel blir allt bättre så att vi även kommer närmare varandra i det fysiska rummet även om vi egentligen är på väldigt olika delar av planeten. Detta kommer ställa stora krav på kompetens om olika religioner och kulturer. Vi har ett stort problem i Sverige här då vi analyserar vår omvärld nationellt och inte globalt. Det är stor skillnad på hur man bedömer religionens roll i en global kontext och i en nationellt svensk kontext.

No votes yet.
Please wait...