Hållbar utveckling

Nedan finner du mina förslag till hur vi kan skapa en ökad hållbar utveckling.

1. Jag vill investera i att ersätta de kärnkraftsreaktorer som vi har idag. Kärnkraften har risker, men vi kommer inte ifrån att det är en ren energikälla.

2. Våra fyra älvar som inte har byggts ut ska inte byggas ut utan förbli öppna.

3. Vi behöver öka investeringarna i vindkraft och solkraft. Ta bort möjligheterna att överklaga beslut om vindkraft i mer än en gemensam process och inför ett solavdrag för de som sätter upp solpaneler på taket om halva kostnaden för att sätta upp solpanelerna.

4. Öka drivkraften för folk att utbilda sig inom miljö och hållbar utveckling med en hållbarhetsbonus som betalas ut vid examen inom miljö och hållbar utveckling.

5. Utnyttja Internet och 3D-skrivare för att stoppa transporten av prylar över hela världen. Vi ska kunna hämta hem ritningar på prylar och sedan skriva ut dem på våra 3D-skrivare på ett enkelt sätt.

6. Utred en strategi för hållbart livslångt lärande så att vi får ett lärande samhälle som tillammans i globala nätverk kan bygga kunskap om hållbar utveckling och miljö.

7. Förändra EU:s jordbruksstöd så att det uppmuntrar bönder som odlar ekologiskt och som vågar investera i teknisk innovation inom jordbruket.

No votes yet.
Please wait...