Från lärarbrist till Virtual Gated Communities och AI

Lärarbristen är idag ett faktum. Många skolor har idag en brant uppförsbacke när det kommer till att rekrytera lärare. Värst är det i mindre kommuner som det ser ut nu är min känsla av det jag hör. Detta har inneburit att lärares löner har stigit kraftigt. Lärarbristen kommer förmodligen att förvärras de kommande åren inte minst i takt med att vi ser hur alltfler kommer behöva fortbilda sig som en följd av att Internet of things leder till att mänsklig kunskap kommer att fördubblas var 12:e timme.

Samtidigt är det de skolor som idag har den tyngsta situationen som paradoxalt kommer att bli den stora vinnaren i framtiden. Den lilla byskolan kommer slå den stora skolan i många större kommuner i landet. Anledningen till detta är att det är dessa små byskolor som nu är först ut att behöva kämpa för att lösa lärarbristen. Det är där det idag drivs innovation för att få in lärare. Det är där man vågar testa nya grepp som att använda sociala medier i arbetet för att få tag på lärare. Det är där vi kommer få se lösningar först med ny teknologi för att kunna upprätthålla verksamheten trots en eskalerande lärarbrist. Genom de nätverk dessa skolor bygger upp när de letar lärare i både Sverige och utomlands så skapar man sig ett försprång i en digital föränderlig värld där nätverk och nätverkande är a och för en framtida fungerande verksamhet. Det är mot den lilla byskolan i den lilla byn som alla borde titta idag. För det är där det största suget efter förändring finns idag. Det är där det största suget efter innovation finns idag för att kunna rädda kvar sin skola i byn. Större skolor kommer få problem att följa med i en allt snabbare värld med små nischade byskolor som kommer driva innovation, ha stora sociala nätverk och som kommer förändras i en allt snabbare takt.

Utanför skolan kommer vi få se Virtual Gated Communities (hemliga nätverk) växa fram som kommer att förbigå skolan och utbilda i de frågor som är viktiga för att nätverket ska kunna bli ännu kraftigare. Generellt kommer social kompetens eller social intelligens satt i relation till den virtuella digitala världen att bli helt central. Att förstå hur man bygger upp nätverk, hur man ser till att skydda sina nätverk från läckor och från freeriders kommer bli centralt. Informationen som nätverket har ska bidra till att exklusivt stärka nätverket och inte komma andra konkurrerande nätverk till hands.

Reaktionen när detta blir allmänt känt att dessa Virtual Gated Communities har förbigått skolan kommer bli kraftig. Man kommer försöka stoppa kommunikationen i dessa Virtual Gated Communities men detta kommer inte lyckas. Åtgärderna som skolan har i sin portfölj för att försöka förhindra barn och unga att delta i dessa utbildningar kommer inte att vara tillräckliga och relativt lätta att kringgå med den snabba teknologiska utvecklingen som bas. Skolplikten kommer inte kunna skydda skolan från grupper utifrån som förbigår skolan. När skiftet i tilltro har skett från skolan som institution till löst sammansatta hemliga nätverk (Virtual Gated Communities) finns det väldigt få sätt att återställa tilltron.

En del lärare, rektorer och skolledare kommer att kunna hantera detta och parera för dessa hemliga nätverk genom att själva bygga upp tillräckligt starka nätverk med tillräckligt exklusiv kunskap och information för att de ska kunna vara med och konkurrera i en värld som nu byggs på nätverkande också inom skolsystemet. Andra lärare, rektorer och skolledare kommer hamna i mycket stora bekymmer när man tappar sin tilltro, sitt förtroende och sin auktoritet. Riskerna för att dessa kommer bli utsatta för kränkningar och i värsta fall våld i sitt arbete är markant högre än de som lyckas skapa tillräckligt starka egna nätverk. Särskilt i takt med att de kommer bli allt ensammare i skolsituationen i takt med att fler och fler lärare lämnar skolan och det blir allt svårare att rekrytera till ledande positioner inom skolan. Ledande personer som är helt avgörande för att undvika allvarliga problem i verksamheten.

När Virtual Gated Communities tar över mer och mer av utbildningen så kommer likvärdighet att uppstå inom dessa slutna nätverk där alla i nätverket har tillgång till nätverkets samlade kunskap och information. Men det kommer vara stora skillnader i kvaliteteten på vilken kunskap och information som olika Virtual Gated communities kommer att sitta på. Värdet av att vara med i ett Virtual Gated Community i förhållande till ett annat Virtual Gated community kommer att variera kraftigt och vilket Virtual Gated Community du kommer in i kommer vara rätt avgörande för vilken möjlighet du har att påverka din egen livssituation, vilken makt och inflytande du har i samhället. Den krassa verkligheten är att man inom skolsystemet kommer få det svårare att nå barn och unga i takt med att de spenderar alltmer fokus i den digitala världen och kommer alltmer in och vänjer sig vid Virtual Gated Communities där man agerar i slutna nätverk.

Som om detta inte var nog komplicerat och komplext så kommer nu nästa revolution in i skolans värld de kommande 10 åren. Jag talar om artificiell intelligens och maskininlärning som redan idag börjat visa vad den går för när stormästare i Jeopardy slås av IBM:s Watson, när världsmästare slås i Go och i Schack och vi får nyheter om att man redan har AI-teknik som slår oss människor på tester i läsförståelse.

Prognosen för närvarande är att robotar baserade på artificiell intelligens ska kunna börja ersätta lärare redan om 10 år. Men med tanke på att man sade att det skulle dröja till bortåt 2035 innan vi fick se datorer slå världsmästare i Go och det tog i själva verket 3 år att få fram så skulle jag börjat fundera redan nu på vad som väntar här de kommande åren. Vi måste nu börja fundera på hur lärarprofessionen är så annorlunda från AI – robotar att vi kan motivera vår existens i framtiden. Artificiell intelligens och maskininlärning kommer ensamt medföra så stora förändringar inom lärande området att man bara utifrån dem två kan konstatera att skolan idag står inför en av sina största utmaningar sedan allmän folkskola infördes i Sverige.

No votes yet.
Please wait...