Uppgift: Fördjupning om Hårsfjärden

Koppling till LGR 11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Centralt innehåll
Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Instruktion
I oktober 2007 visade Uppdrag Granskning en dokumentär om en dramatisk ubåtsjakt i Hårsfjärden under det kalla kriget, eller mera bestämt under 80-talet. I den här uppgiften kommer du att få tillfälle att fördjupa dig inom denna ubåtsjakt i Hårsfjärden. Börja med att läsa vad Wikipedia skriver om den ubåtsjakt som var i Hårsfjärden för att få en kortare introduktion till utbåtsjakten i Hårsfjärden. Kolla även den dokumentär som SVT:s Uppdrag Granskning sände om jakten på ubåtar i Hårsfjärden. Besvara sedan nedanstående frågor:

1. Redogör, med utgångspunkt i artikeln från Wikipedia, dokumentären från SVT:s Uppdrag Granskning och material som du själv har sökt fram för vad som hände under ubåtsjakten i Hårsfjärden under 80-talet.
2. Resonera kort med utgångspunkt i det material du använt för att beskriva händelseförloppet under ubåtsjakten i Hårsfjärden under 80-talet kring vad som talar för att det var a) en sovjetisk ubåt som var på svenskt vatten b) en ubåt från väst som var på svenskt vatten.

Uppgiften redovisas i den Google grupp som ni kommer att få adressen till av läraren i god tid innan inlämningen av era respektive fördjupningsarbeten. När era arbeten är inlämnade i Google gruppen kommer läraren dela in er i grupper om mellan 2-4 elever. Gruppindelningen meddelas i Google gruppen av läraren. Ni ska utifrån frågan: Vad är bra med texten och vad kan bli ännu bättre när det kommer till innehållet i texten? kommentera var och en av de andra eleverna i din grupps arbeten samt besvara kommentarer som du själv får på ditt arbete. Arbetet kommer att bedömas som en helhet, dvs. både uppgiften och synpunkterna som ni lämnar till de andra gruppmedlemmarna kommer att utgöra underlag för bedömning.

No votes yet.
Please wait...