Dialog som metod och ledarskap i skolan

Under senare år har det varit en stor diskussion om huruvida man ska låta eleverna söka info för egen maskin eller om man mer ska gå på en traditionell undervisningsmetod som till exempel katederundervisning. Men den här diskussionen som nu dessutom har blivit relativt polariserad saknar en central diskussionspunkt och det är den jag vill lyfta här.

I början när Internet kom så kom det flera texter som handlade om att nu kommer det starka informations- och kunskapssamhället. Men den generation vi ska möta i skolan nu definierar i undersökningar inte media som kunskap, information och nyheter utan som relationer. Det är relationen och dialogen som är det viktiga för dem. Var och en i den forna publiken som Dan Gillmor kallar dem kan nu prata direkt med varandra och samarbeta direkt med varandra oberoende av var dem är i världen så länge det finns Internet uppkoppling.

Att kunna föra en dialog är svårt. Dialog handlar nämligen inte om att en står och pratar, utan det bygger verkligen på att man kan kommunicera, föra ett samtal framåt och lyssna. Detta är något som väldigt många tar för givet. Men egentligen är det väldigt få människor som kan det här riktigt bra. Jämför nu de två ovan nämnda metoderna, egen informationssökning för elever och mer traditionell katederundervisning med definitionen på media som unga har i form av att media är relationer och med det som följer med detta i form av krav på dialog.

Det är inte mycket utrymme som ges för dialog i någon av dessa två metoder. Jag tror att vi behöver tänka om och tänka nytt. Fundera på denna provokativa fråga: Om en elev kan hitta liknande eller samma innehåll som du levererar i klassrummet fast på Youtube, varför ska eleven då komma till ditt klassrum? Klassrumsundervisningen måste alltså leverera något utöver det som eleven lätt kan ta del av via en filmad genomgång på Youtube. Jag tror att man kan ha filmade genomgångar online som lärare då vi måste hinna med att gå igenom det innehåll som ska levereras i enlighet med styrdokumenten. Men kanske är det också dem som behöver förändras för att möta ett högkommunikativt samhälle.

Dialogen är det svåra nu. Det är där utmaningen i ledarskapet i klassrummet ligger. Det är där vi behöver arbeta tillsammans med eleverna för att komma vidare. Men det är dialogen som är den där kraften som kan ge ett mervärde för eleven att komma till klassrummet även om själva genomgången av innehållet finns lätt att tillgå online. Dialogen måste hamna i diskussionens centrum. Den som kan figurerar ut hur man kan föra en dialog där kommunikation flödar i många riktningar samtidigt dessutom kommer bli en stor vinnare i framtiden.

No votes yet.
Please wait...