Utbildning och erfarenhet

Erfarenhet

Bellevueskolan (Aug 2014-Dec 2014)
Jag undervisade i en åk 6-7 i SO-ämnena, Svenska och Engelska.

AGI Publishing house – heltid (Maj 2015-Dec 2015)
Jag har jobbat med att utveckla innehåll till en kommersiell digital lärplattform som heter Fridtjuv. Fridtjuv är ett digitalt läromedel som består av digitala fria lärresurser och undervisningsmaterial framtagna inom företaget. Jag har framför allt jag samlat in, granskat och sorterat in lärresurser i Fridtjuvs databas. Jag har också tagit fram undervisningsmaterial, haft ansvar för kundsupport och skrivit nyheter till Fridtjuvs nyhetsbrev och nyhetssida. Utöver det har jag också jobbat lite med att skriva nyhetsartiklar till en webbtidning som heter 3DP som publicerar nyheter inom industriell 3D-printing.

AGI Publishing house – timbasis efter behov  (Dec 2015-Pågående)

Från juli 2016 har jag arbetat varierande mellan hel- och halvtid med utveckling av lektionsplaneringar inom Fridtjuv. Ämnen jag arbetat med är till exempel Teknik och Samhällskunskap. Jag har också arbetat med administration kring Fridtjuv.

Ämnen jag arbetat med är till exempel Teknik och Samhällskunskap. Jag har också arbetat med administration kring Fridtjuv.

Appar för skolan (2011-Pågående, avbrott 2013-2016)
Jag startade Facebook sidan Appar för skolan 2011. Från 2011-2013 var jag aktiv på sidan och lade in egna inlägg där. Under perioden 2013 till maj 2016 lades det inte in några nya inlägg på sidan från min sida, men besökarna på sidan har varit desto mer aktiva under den här perioden och hållit sidan uppdaterad. Den 24 maj 2016 återupptog jag mina inlägg på sidan. Sidan har idag över 850 gilla markeringar på Facebook.

IKT-Möjligheter och utmaningar (2013-Pågående)
Jag startade IKT – Möjligheter och utmaningar 2013. Detta är en öppen Facebook grupp som främjar en fri och öppen diskussion kring informations- och kommunikationsteknik i samhället och skolan. Gruppen betonar således vikten av att alla får komma till tals och får uttrycka sina åsikter. Möjligheter, risker, tips på bra verktyg och så vidare är bara några exempel på vad som kan tas upp och diskuteras här. Alla åsikter, tankar, perspektiv och så vidare på IKT är mer än välkomna. Gruppen uppmärksammades av Skolvärlden den 8 april 2014 (sist i filmen).

IKT-Pedagogik och IKT-Verktyg (2012, med uppehåll till 2016, till pågående)

Facebook sida som jag skapade 2012, men som då inte lyckades dra tillräckligt med gillande för att kunna hålla sidan levande. Under 2016 kom den däremot igång och den har idag över 250 gilla markeringar på Facebook. Jag började skriva igen på sidan aktivt den 15/9-16. Sidan har fokus på digitala verktyg för lärande och hur man kan använda IKT i utbildningen.

Lärarlegitimation

Jag har lärarlegitimation och har behörighet att undervisa i följande ämnen.

Gymnasieskolan
Samhällskunskap, Religionskunskap, Pedagogik, Hållbart samhälle, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Medier samhälle och kommunikation

Grundskolans högstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi

Grundskolans mellanstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi och Fysik

Jag började läsa fysik för att utöka min kompetens till att även röra de naturvetenskapliga ämnena. Under tiden som jag läste mina 45 högskolepoäng som fristående kurser så fick vi ändrade regler som innebar att kurserna skulle överensstämma med de kurser som lästes på lärarutbildningen. Av den anledningen fick jag inte behörighet i Fysik på högstadiet, men fick det på mellanstadiet.

Lärarexamen

Lärarexamen med inriktning mot Samhällsvetenskap och Religionsvetenskap för grundskolan och gymnasiet vid Högskolan i Halmstad.

IT-kurser

2010 Informatik GR (A): IT och sociala nätverk (3,5 hp)

2013 Informatik GR (A): Open Source: filosofi, framväxt och applikationer (7.5 hp)

2013 Distanspedagogik och lärande (15 hp)

2013 Informatik: Mobilbranschens utveckling och framtid (7.5 hp)

2014 Examensarbete i lärande, kommunikation och informationsteknologi (15 hp): http://www.uppsatser.se/uppsats/47e089a084/

2014 Distansöverbryggande pedagogik (7,5 hp)

2014 Datorspel och lärande I (7,5 hp)

2014 Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb (7,5 hp)

Övriga kurser

Pedagogik

2010 Pedagogik A (30 hp)

2011 Specialpedagogik A (30 hp)

Historia

2010-11 Historia A och B (60 hp)

2011 Historia C, Valbart moment (7,5 hp)

2014 Medicin och makt i historisk belysning (7,5 hp)

2014 Vetenskap och samhälle genom historien (7,5 hp)

Geografi

2013 Naturgeografi 1 (15 hp)

Religionskunskap

2009 Indiska religioner (15 hp)

2010 Nyreligiositet i religionshistorisk belysning (7.5 hp)

2011 Västerländsk buddhism och japanska nya religioner i väst (7.5 hp)

2015 Livsåskådningar, människosyn och världsbilder (7,5 hp)

2015 Film, våld och världsbilder (7,5 hp)

Samhällskunskap

2008 Kriminologi (7.5 hp)

2010 Statsvetenskap: Miljöpolitik (7.5 hp)

Fysik

2013 Materialfysik G1N (7,5 hp)

2013 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs (7,5 hp)

2013 Vardagsfysik G1N (7,5 hp)

2013 Vindkraft – grundkurs (7,5 hp)

2013 Klimatförändringar, jordens resurser och samhället (7,5 hp)

2013 Energi och miljö (7,5 hp)