Home»Posts tagged with»Utvidgade skolgården

Den utvidgade skolgården

Den utvidgade skolgården

Barn och ungdomars medievanor som de ser ut nu är helt annorlunda än hur de såg ut bara för tio år sedan. Medierådet har i en rad intressanta artiklar och publikationer beskrivit dessa förändrade medievanor bland barn och ungdomar. Bland annat kan publikationerna Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter och Världen som […]