Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Ungas identitet, livsstil och hälsa

Titel
Ungas identitet, livsstil och hälsa

Område
Individer och gemenskaper

Typ
Lektionsplanering

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar och analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Kunskapskrav för E
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Instruktioner
Instruktionerna är uppdelade i tre olika delar utifrån vad som ska göras inom respektive del i momentet om ungas livsstil, identitet och välbefinnande.

Identitet – en introduktion

Läs texten du finner genom att klicka här och skriv ner det du tycker är viktigt i ditt häfte. Fundera utifrån texten och dina anteckningar på vad som menas med identitet för dig och skriv sedan ner vad identitet är för dig i ditt häfte. I det här fallet behöver du inte lämna in eller visa din text för läraren utan tanken här är att du själv ska bilda dig en åsikt om vad identitet är för dig inför arbetet med identitet i sociala medier. Instruktioner för detta finns under rubriken “Identitet i sociala medier” nedan.

Identitet i sociala medier
Under lektionstid kommer du att få läsa en artikel som handlar om ungas identitet i sociala medier. Ni ska sedan sätta er tillsammans och skapa en tankekarta som i korthet tar upp vad artikeln handlar om. Tankekartan kan ni till exempel skapa med den digitala tjänsten Mindmup. Tankekartan ska ni sedan använda för att hålla en kort presentation om max fem minuter inför klassen om vad artikeln ni läst handlar om. Om du vill ha tips på hur gör en bra muntlig redovisning så kan du kolla in filmen som du finner genom att klicka här.

Sätt er sedan i era grupper igen och diskutera igenom hur sociala medier har påverkat er identitet. Skriv en kortare text tillsammans i gruppen där ni beskriver vad ni kommit fram till vid era diskussioner. I slutet av texten lägger ni in länken till er tankekarta. Gruppen mailar sedan in sin text till läraren. Mailet ska alltså innehålla texten från gruppen, länken till er tankekarta och namnen på samtliga som är med i gruppen. Bedömning av arbetet kommer ske utifrån kunskapskraven som anges i denna planering.

Hälsa och livsstil
Stress hos barn och unga. Det är det tema som ni ska arbeta med här under hälsa och livsstil. Ta del av artikeln om stress bland barn och unga på Vårdguiden och skriv ner vad du tycker är viktigt i ditt häfte. Ta med dig dina anteckningar till den grupp som ni jobbade i när ni jobbade med identitet i sociala medier och gå igenom era anteckningar tillsammans. Skriv tillsammans i gruppen en fråga som ni vill fördjupa er inom kring stress bland barn och unga baserat på era anteckningar och artikeln ni läst. Gör ett arbete tillsammans i gruppen där ni besvarar den fråga ni tillsammans kommit överens om i gruppen. Arbetet ska lämnas in skriftligt till läraren via mail. Mailet ska innehålla ert arbete och era namn i gruppen. Bedömning av arbetet kommer ske utifrån kunskapskraven som anges i denna planering.