Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Sveriges befolkning

Titel
Sveriges befolkning

Område
Individer och gemenskaper

Digitalt verktyg
Google form

Typ
Lektionsplanering

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll
Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Kunskapskrav för E
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Instruktioner
Ni kommer inleda arbetet med Sveriges befolkning med att ta del av en text som ni finner genom att klicka här. I inledningen av texten finner ni mål för vad ni ska kunna efter att ha tagit del av texten. Använd de kunskaper du har fått genom att ta del av texten för att besvara den uppgift som ni ska göra om Sveriges befolkning och som du finner genom att klicka här. När du fyllt i formuläret ska du lämna in det till läraren genom att klicka på den blå knappen längst ner på formuläret där det står skicka. Ni kommer få lektionstid till detta, men det är även bra om ni jobbar en del hemma med uppgiften.