Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Periscope – en möjlighet eller risk

Titel
Periscope – en möjlighet eller risk?

Område
Information och kommunikation

Typ
Lektionsplanering

Digitala verktyg
Canva

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Instruktioner
Periscope är en tjänst där man kan sända live video. Sätt er i grupper om tre och tre eller fyra och fyra och ta en diskussion om vad det innebär att sända live och vad man bör tänka på när man sänder live och kring vad man kan sända live. Skriv ner vad ni kommer fram till kring vilka möjligheter och utmaningar som finns med att sända live via en tjänst som Periscope. Skapa sedan en egen infographic med Canva i era respektive grupper där ni beskriver vad ni kom fram till i era gruppdiskussioner. Ladda hem er infographic och lämna in den till läraren.