Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Mediernas roll

Titel
Mediernas roll

Område
Information och kommunikation

Typ
Lektionsplanering

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Instruktioner
Titta på filmen som du finner genom att klicka här och anteckna under tiden som du ser filmen. Skapa sedan grupper om mellan 2-4 i vardera grupp och ta med era respektive anteckningar till gruppens arbete. Gruppen skapar sedan en wiki på PBWorks. På wikin ska ni tillsammans i gruppen skapa följande sidor:

Förstasida. Ni ska ha en titel på ert arbete, en bild som passar till ert arbete, era namn i gruppen och en beskrivning av vad wikin handlar om på förstasidan. För att hitta bilder som ni får använda på er wiki kan ni gå till sidan Pixabay som är en sökmotor för fria bilder.

Informationsspridare. Ni ska ha en sida där ni beskriver medias roll som informationsspridare. Utgå från era anteckningar och egna sökningar på nätet för att skapa sidan. Skriv med era egna ord.

Opinionsbildare. Ni ska ha en sida där ni beskriver medias roll som opinionsbildare. Utgå från era anteckningar och egna sökningar på nätet för att skapa sidan. Skriv med era egna ord.

Underhållare. Ni ska ha en sida där ni beskriver medias roll som underhållare. Utgå från era anteckningar och egna sökningar på nätet för att skapa sidan. Skriv med era egna ord.

Granskare av makten. Ni ska ha en sida där ni beskriver medias roll som granskare av makten. Utgå från era anteckningar och egna sökningar på nätet för att skapa sidan. Skriv med era egna ord.

Länken till wikin ska ni skicka in till läraren via e-post. Glöm inte skriva gruppens namn i mailet som ni skickar till läraren med länken. Bedömningen kommer ske i enlighet med kunskapskraven i denna lektionsplanering.