Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Integration och segregation

Titel
Integration och segregation

Område
Individer och gemenskaper

Typ
Lektionsplanering

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Instruktioner
Läs igenom texten som du hittar genom att klicka här. Texten handlar om hur migrationen har sett ut i Sverige genom historien. Ni ska ta del av det som berör 1900-talet och 2000-talet. Ni kan bortse från det som inte handlar om 1900-talet och 2000-talet om ni inte specifikt är intresserade av vad som hänt tidigare. Gå sedan vidare och titta på filmen som du finner genom att klicka här. Skriv ner vad du tycker är det viktigaste i texten och filmen i ditt häfte. Använd dina anteckningar från när du tog del av texten och filmen och skapa en presentation med hjälp av den digitala tjänsten Prezi. Skicka länken till din Prezi presentation till läraren via e-post. Glöm inte skriva namn i mailet. Använd din Prezi presentation för att redovisa muntligt om migrationen i Sverige under 1900-talet och 2000-talet samt om begreppen integration och segregation. Bedömningen av ditt arbete kommer ske utifrån de kunskapskrav som du hittar i denna planering och som är hämtade från den nationella kursplanen för Samhällskunskap.