Digital kompetens

Digital kompetens

Digitalisering Utbildning inom IT och kopplingen IT-pedagogik. AGI-Fridtjuv där jag samlade in och producerade digitalt undervisningsmaterial och deltog i administrationen kring Fridtjuv. Malmö kommun. Utveckling av digitala läromedel, IT-frågor inom projektet....
Utbildning

Utbildning

Lärarexamen 2012 med inriktning mot Samhällsvetenskap och Religionsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan. Jag har en bred ämneskompetens inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena (Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Geografi). I min...
Erfarenhet

Erfarenhet

Jag deltar under perioden aug 2017 till årsskiftet 2017/2018 i ett projekt inom Malmö kommun med målet att ta fram digitalt undervisningsmaterial inom de områden där lärare och elever upplever att elever fastnar. Tanken är också att undervisningsmaterialet skall...