I grund och botten är jag positiv till att det nu kommer in en ökad grad av digitalisering i den svenska skolan. Det handlar bland annat om att det kommer in programmering. Här kommer Matematik ämnet att få ett tungt ansvar i de nya kursplaner som nu ska börja gälla. Samtidigt finns det en del orosmoln som man behöver fundera över. Det är ont om folk som kan programmering samtidigt som vi har ont om lärare överlag som en följd av lärarbristen.

Den lärarbrist som finns i Sverige är problematisk och frågan är om man skulle kunna använda digitaliseringen här för att hantera problemet, till exempel med fjärr- och distansundervisning. Jag vet att det pågår en del utredningar, men fjärr- och distansundervisning borde varit en del av IT-strategin som en del i att lösa lärarbristen. Utifrån de erfarenheter som finns inom musikindustrin och filmindustrin skulle man också kunna tänka sig att “Easy access to content” skulle kunnat få en betydligt större vikt i IT-strategin. Man kan jämföra med att skivindustrin gick från CD-skivor till Spotify. Jag tror vi skulle behöva ett fritt Spotify för utbildningsmaterial.