Home»Digitalisering»IT ur ett samhällsperspektiv

Min ambition är att bidra till en mer faktabaserad diskussion och debatt om IKT. Av den anledningen kommer jag inleda med en hel del statistik som jag har hämtat från en av de stora sökmotorerna på nätet för statistik. Denna heter Statistic Brain.

IT-Statistik

I juni 2014 sändes det 561 000 000 000 SMS i världen. Det motsvarar 187 000 000 00 SMS per dag eller 779166666 SMS i timmen under juni 2014. 1.3 miljarder människor är idag på Facebook. 680 000 000 av dem använder Facebook i mobilen. Var 20:e minut delas det 1 miljon länkar på Facebook. Var 20:e minut skickas det 2 miljoner vänförfrågningar på Facebook. Var 20:e minut skickas 3 miljoner meddelande i Facebook Messenger. Det skickas 9 100 tweets i sekunden. Det motsvarar 546 000 tweets i minuten. Eller om man så vill 32760000 tweets i timmen.

135 000 nya medlemmar tillkommer varje dag på Twitter. 2 nya personer går med i Linkedin varje sekund. 7 200 personer går med i Linkedin i timmen. 3 000 bilder laddas upp till bild sidan Flickr varje minut. Det är 180 000 bilder som laddas upp på en timme. På Youtube laddas det upp 300 h videoinnehåll i minuten. På 60 min hinner det laddas upp 18 000 h videoinnehåll till Youtube.

Prognos för framtiden

Cisco har kommit med en rapport där de har gjort en framtidsanalys eller prognos om man så vill över teknikens utveckling under perioden 2011-2016. Den globala IP-trafiken beräknas nå 1.3 Zettabyte eller 110 triljoner byte per månad 2016. Det är nästan fyra gånger högre per månad än 2011 då trafiken var 31 triljoner byte per månad. Cisco räknar med att den genomsnittliga IP-trafiken år 2016 kommer uppnå 150 petabytes per timme. Det motsvarar att 278 miljoner människor strömmar en film i HD-kvalitet med en snitthastighet på 1.2 Mbps samtidigt. De snabbast växande regionerna för tidsperioden 2011-2016 när det gäller IP-trafik är Mellanöstern, Afrika och Latinamerika enligt Ciscos prognos. Cisco räknar med att det 2016 kommer finnas 1.5 miljarder videoanvändare på Internet. En ökning från 792 miljoner år 2011.

År 2016 räknar Cisco med att det kommer finnas 18,9 miljarder uppkopplade enheter eller motsvarande ca 2.5 per person. PC stod 2011 för 94 procent av all trafik bland konsumenter. Cisco räknar med att den siffran som en direkt följd av smartphones och surfplattor kommer falla till ca 81 procent 2016. Cisco räknar med att 18 procent av all video på Internet kommer konsumeras via TV. Den siffran var 7 procent 2011. Den globala trafiken av mobilt bredband kommer öka 18 gånger mellan åren 2011-2016 enligt Ciscos prognos. Videokonferenser hos företag beräknas öka med sex gånger under perioden 2011-2016 och förväntas växa två gånger snabbare än övrig företagstrafik. År 2011 fanns det 1.7 miljarder användare med fast tillgång till Internet i sina bostäder. År 2016 räknar Cisco med att den siffran är uppe i 2.3 miljarder användare.

Cisco räknar med att antalet mobilanvändare kommer öka bland konsumenter från 3.7 miljarder 2011 till 4.5 miljarder 2016. Video i mobilen kommer vara den snabbast växande mobiltjänsten bland konsumenter med 271 miljoner år 2011 till 1.6 miljarder användare år 2016. Globalt sett kommer SMS vara den främst använda mobiltjänsten. 2.8 miljarder använde SMS 2011. Detta beräknas växa till 4.1 miljarder användare av SMS år 2016 enligt Cisco. Globalt kommer antalet företagsanvändare av Internet öka från 1.6 miljarder 2011 till 2.3 miljarder 2016. Videokonferenser kommer vara den snabbast växande tjänsten bland företag under perioden 2011-2016. 36,4 miljoner användare 2011 väntas bli 218,9 miljoner användare 2016.

IT och media i samhället
Under de senaste femhundra åren fram till 90-talet har vi bara haft fyra förändringar i medielandskapet som är så stora att de kan kallas för revolutioner. Dessa fyra stora förändringar i medielandskapet som kvalificerar för beteckningen revolution är:

1. Tryckpressen (härifrån kom bland annat böcker och tidningar)
2. Telefonen
3. Media på fysiska objekt (till exempel LP-skivor, CD-skivor, Kasettband och VHS)
4. TV och radio

Om vi börjar med tryckpressen så förde den med sig medier som bidrog till att vi fick en till många kommunikation. En författare berättar en story som många läsare tar del av. En redaktion för ut nyheter till många. Helsingborgs Dagblad för till exempel ut nyheter till allmänheten i nordvästra Skåne och Hallandsposten för ut nyheter till allmänheten runt om i Hallands län. TV, radio och film har haft samma effekt sett till kommunikationsmodellen. Ett filmbolag, till exempel Disney, för ut en produkt (film) till många barn. Telefonen gav oss en till en kommunikation. Person A pratar med person B.

I det medielandskap som vi hade under stora delar av 1900-talet var det svårt att både kunna organisera grupper och ha konversationer på en och samma gång. Det var detta som Internet löste under 1990-talet. Internet innebär att vi både kan organisera grupper och ha olika former av konversationer samtidigt. Detta är definitionen på den många till många kommunikation som man talar om när man pratar om Internet. Effekten av detta är att vi får ett landskap inom medieområdet där media snarare blir en plats för koordination än för att få information. Effekten av detta kan ses i flera exempel.

Under början av 2000-talet växte flera sociala nätverk fram. Bland dessa finns Facebook och Flickr. Flickr är en sida där användarna kan ladda upp sina bilder. Det innebär att det snabbt skulle kunna bli kaos bland bilderna som laddades upp och folk skulle ha svårt att hitta dem. Det traditionella svaret till detta skulle vara att forma en institution med målet att sortera bilderna efterhand som de kom in. Flickr å sin sida har dock tagit en helt annan position på den här frågan om att koordinera och organisera människor och bilder. Genom att folk kan använda taggar för att märka upp sina bilder har man fått två stora effekter. För det första har man kunnat lämna människor där de är. Det innebär att man inte behövt forma en profession och exkludera någon eller några. För det andra har man helt utan att dra på sig kostnaderna för en institution löst problematiken med att sortera bland de för närvarande 6 miljarder bilder som finns på Flickr.

I fallet med Facebook vill jag lyfta fram ett personligt exempel. Jag startade för några år sedan en Facebook grupp som heter IKT – Möjligheter och utmaningar. Idag är vi en bit över 3 000 personer i den gruppen som sitter och diskuterar möjligheter och utmaningar med IKT i samhälle och skola. Den här Facebook gruppen har blivit en plats för koordination av folk som är intresserade av IKT som vill komma tillsammans och diskutera frågor rörande IT i skolan och i samhället. Under 2012 års valrörelse i USA förekom diskussioner om att det kunde förekomma valfusk. Av detta kom initiativet Video the vote upp. Initiativet byggde på idén att folk runt om i USA skulle dokumentera valet med sina mobiler och andra enheter som kunde ta foto och video i jakt på eventuella oegentligheter och sedan ladda upp dem till en central plats på nätet. Genom denna enda webbsida kunde människor över hela USA koordinera sina resurser, bevaka och dokumentera valet. Fallet med Video the vote är också ett exempel på hur innovation kan uppstå överallt och spridas till andra delar av världen. I det här fallet kom idén till Video the vote från en sida där människor nere i Nigeria på motsvarande sätt, fast via SMS som skickades in, bevakade att deras val gick rätt till.

Forskare lade ut bilder på stjärnhimlen i en plattform som heter Galaxy Zoo. Genom denna plattform har man koordinerat 200 000 amatör astronomer. De har tillsammans klassificerat mer än 150 miljoner galaxer. En av dessa amatör astronomer är en från Puerto Rico som heter Aida Berges. Hon har på egen hand klassificerat 40 000 galaxer och har upptäckt 10 % av alla hypersnabba stjärnor via Galaxy Zoo. Hon är hemmafru, saknar utbildning i Astronomi och har inget observatorium. Ändå räknas hon idag som en av vår tids mest framgångsrika astronomer. Fallet med Galaxy Zoo i allmänhet och i synnerhet Aida Berges visar att man kan koordinera människor över hela världen på en och samma plats utan att för den delen behöva ta sig an de stora kostnader en institution för detta hade inneburit.

Folk som hör, ser eller läser om något kan nu samlas på nätet och samtala om och bearbeta det de sett och hört. Eller för den delen göra något praktiskt tillsammans som i fallet med Galaxy Zoo. Problemet vi har haft tidigare är att desto större grupper som bildas och som ska åstadkomma något tillsammans desto mer komplicerat blir det att styra. Om man har fem personer i en grupp som ska åstadkomma något har man 10 connections mellan dem. Om man har 10 personer i en grupp har man 45 connections mellan dem. Om man har 15 personer har man 105 connections mellan dem som är en del av gruppen. Detta har man traditionellt löst genom olika former av hierarkier. Nu börjar vi se verktyg som bryter upp dessa hierarkier samtidigt som de enkelt formar alla de connections som finns inom även stora grupper. Facebook grupper är ett konkret exempel på sådana verktyg som både löser upp hierarkierna inom grupper och som samtidigt hanterar att skapa alla de connections mellan användarna av en Facebook grupp på ett enkelt sätt. År 2008 hade Kina en stor jordbävning. Twitter annonserade jordbävningen flera minuter innan USA:s geologiska institut hade något uppe online. BBC fick sin första hint om jordbävningen från Twitter. Inom ett halvt dygn från det att jordbävningen blev känd så var en lång rad sidor på nätet uppe där donationer strömmade in. Människor över hela världen lyssnade och koordinerade insatser tillsammans via nätet. Det är den typen av engagemang som jag vill lyfta fram i dagsljuset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Mitt telefon nr, mina sociala medier och min e-post finns också nedan.

Email

Telephone0768222429