Home»Digitalisering»Bild är skolans viktigaste ämne i en digital tidsålder

Bild är skolans viktigaste ämne i en digital tidsålder. Det är en något provokativ tes som rubriken utgör. Bild är i den timplan som vi har nu ett av grundskolans minsta ämnen sett till antalet timmar. I det interaktiva språk som vi nu är inne i kommer bilden ha en avgörande betydelse. Det innebär inte att vi kommer få ett skifte bara till bilder, men textmediet kommer förändras så att vi får kortare texter men i ett snabbare flöde.

1 300 000 000 människor använder Youtube idag där man kan ladda upp och se på video (rörliga bilder). 300 h video laddas upp till Youtube varje minut. Varje månad har Youtube 900 000 000 unika besökare. Varje månad tittas det totalt 3.25 miljarder timmar på film via Youtube. Människor spenderar totalt motsvarande 40 år varje dag på att titta på live video via Periscope där man kan live sända och följa andras live sändningar. 350 000 timmar video strömmas live på Periscope varje dag.

182 500 000 är medlemmar på Instagram. Antalet foto som har delats på Instagram uppgår till 18 700 000 000 stycken. I genomsnitt laddas det upp 58 000 000 foton till Instagram varje dag. I genomsnitt genererar användare 1 650 000 000 gillande på Instagram varje dag. Jag tror mot bakgrund av ovanstående siffror att vi måste lyfta bild ämnet. Bilden har på mindre än 10 år gått från att vara ett litet ämne i grundskolan till att idag vara helt avgörande för att man ska ha goda förutsättningar i en digitaliserad värld. Att kunna tolka, förstå, skapa och analysera bilder är idag en basförmåga som alla behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Mitt telefon nr, mina sociala medier och min e-post finns också nedan.

Email

Telephone0768222429