Home»Digitalisering»Förtroende och relationer – ett medialt ekosystem
Vad vi börjar se nu är att vi måste titta på media som ett ekosystem snarare än som olika delar som verkar var för sig. I detta ekosystem finns det vad jag kan se tre olika typer av aktörer. Vi har SVT, SR, UR som finansieras med statliga medel. Vi har kommersiella medier som ska finansiera sig på kommersiell basis och vi har sociala medier med Facebook i spetsen. Utifrån vad jag kan se när jag försöker analysera medielandskapet så är dessa tre beroende av varandra på olika sätt. Min slutsats av detta är att om någon av dessa tre typer av medier får problem eller försvinner så finns det en risk för att ekosystemet skadas i olika grad beroende av hur pass allvarligt någon av dessa tre typer av medier skulle ta skada. Med det sättet att se på medielandskapet som ett ekosystem så bör fokus vara att hitta de noder i ekosystemet som har det allra tuffast och därefter sätta in stöd där utan att skada de andra delarna av ekosystemet. Mot den bakgrunden delar jag Tidningsutgivarnas åsikt om att reklamskatten borde tas bort och att digital momsen måste sänkas snabbt. Jag skulle också vilja se att utdelningen av tidningar kunde koordineras med statliga Postnord så att de eventuellt kunde dela ut tidningarna. Jag är också av uppfattningen att reklam för spel behöver bli tillåten i större utsträckning än idag. Min bedömning är att ingen av dessa åtgärder skadar ekosystemet inom medieområdet. Däremot känner jag mig betydligt mer tveksam till ett nytt Public Service bolag som Medieutredningen hade som förslag. Detta skulle potentiellt kunna rubba balansen inom det massmediala ekosystemet. Det skulle förmodligen inte direkt påverka de sociala medierna, men de kommersiella medierna skulle definitivt kunna påverkas med ett sådant förslag. Klassiska media hade människors uppmärksamhet innan Internet kom. Tidningar, tv, radio, tidskrifter och böcker var sättet man fick information på. Min tes baserat på de siffror som har rapporterats i media är att man med Internets intåg har fått en ökad uppmärksamhet sett till antalet som läser tidningar på nätet, men att man har tappat delar av den sociala relationen med användarna när man nu alltmer börjar gå över från den analoga papperstidningen till den digitala världen. Jag tror att det åtminstone till viss del är här som vi har problemet när det kommer till bristande förtroende och det är viktigt att framhäva att detta definitivt inte bara ligger på tidningarna utan det ligger också på oss som konsumerar journalistik att det här har uppstått. Journalist podden hade ett bra samtal här i veckan om hur man kan hantera detta och skapa bättre relationer mellan läsare och redaktioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Mitt telefon nr, mina sociala medier och min e-post finns också nedan.

Email

Telephone0768222429