Home»Notiser»Stanna upp, reflektera och fundera kring lärande

Lärande. Känn på det ordet. Stanna upp och reflektera över lärande. Stanna upp och reflektera över hur du lär när du är ensam. Stanna upp och fundera över hur du lär dig tillsammans med andra. Stanna upp och reflektera en stund över lärandets roll i vårt samhälle. Stanna upp en stund och fundera över synen på lärande inom utbildningsväsendet, ditt jobb, din förening eller vad det nu är du arbetar med eller håller på med för stunden. Stanna upp och fundera över: Är vi en lärande organisation och om vi inte är det hur kan vi bli en lärande organisation? Stanna upp och fundera över teknikens roll i ett lärande samhälle. Stanna upp och fundera över teknikens roll i det lärande som sker inom den förening, organisation eller företag som du verkar inom för närvarande. Stanna upp och fundera över teknikens roll i ditt egna lärande.

Stanna upp och fundera över lärandets roll i ett hållbart samhälle. Stanna upp och reflektera över hur lärande påverkar den svenska arbetsmarknaden nu och i framtiden. Stanna upp och fundera över hur lärande påverkar en hållbar utveckling. Stanna upp och fundera över lärandets betydelse för den svenska demokratin. Stanna upp och fundera över lärandets betydelse för demokratins utveckling ur ett internationellt perspektiv. Stanna upp och reflektera. Du kan förändra den värld vi lever i. Dina reflektioner, tankar och åsikter är viktiga för samhällets utveckling. Så dela dem med andra och låt dem fundera, reflektera och dela vidare dina tankar. Låt andra vara med och bidra till att utveckla dina tankar och idéer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Mitt telefon nr, mina sociala medier och min e-post finns också nedan.

Email

Telephone0768222429