Home»Digitalisering»Den utvidgade skolgården

Barn och ungdomars medievanor som de ser ut nu är helt annorlunda än hur de såg ut bara för tio år sedan. Medierådet har i en rad intressanta artiklar och publikationer beskrivit dessa förändrade medievanor bland barn och ungdomar. Bland annat kan publikationerna Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter och Världen som spelplan nämnas som bra exempel här. Barn och ungdomar är inte bara konsumenter av multimedia. De är aktiva producenter också. De är medborgare i en globaliserad och gränslös värld där de samarbetar, kommunicerar, interagerar, delar och skapar tillsammans samt lär av och med varandra över hela världen. Vi kan tala om en utvidgad skolgård för att beskriva detta. Vi kan inte möta eleverna i en värld de inte är i. Vi kan inte möta en digital generation med analoga medier. Det är inte elevernas teknikvanor som ska anpassas efter skolan. Det är undervisningen som måste anpassas till elevernas teknikvanor och vana av att ha världen vid deras fingerspetsar via smarta klienter som smarta telefoner och surfplattor.

Vet att det kan vara svårt att hänga med i den utveckling som sker bland barn och ungdomar inom den tekniska världen. För egen del använder jag ett antal timmar om dagen åt att använda olika former av modern teknik och känner ändå att jag har svårt att hänga med i den utveckling som sker bland barn och ungdomar och ser flera områden där jag inte har de kunskaper som jag hade önskat, däribland kring hur online världar som World of Warcraft påverkar barn och ungdomars lärande, men lösningen på att vi vuxna inte hänger med kan inte vara att begränsa eller förbjuda eleverna att använda modern teknik. Lösningen på detta är enligt min uppfattning att vi i skolan lär av och med varandra inom det här området. Lärare måste lära av lärare, annan skolpersonal och av elever inom området. Elever måste lära av lärare, annan skolpersonal och av varandra. Annan skolpersonal måste lära av annan skolpersonal, lärare och elever. Först då tror jag vi kan möta den tekniska utvecklingen och dra nytta av den utvidgade skolgården utifrån dess maximala potential.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig via formuläret nedan. Mitt telefon nr, mina sociala medier och min e-post finns också nedan.

Email

Telephone0768222429