Lektionsplanering för Samhällskunskap åk 7-9 (GR): Välfärden

Titel

Välfärden

Område

Individer och gemenskaper

Typ

Lektionsplanering

Digitala verktyg

Canva och Mindmup

Förmågor

Under lektionstid ska eleven får utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll

Under lektionstid kommer vi arbeta med följande centrala innehåll:

  • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Kunskapskrav för E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Instruktioner

Instruktionerna här kommer vara uppdelade utifrån de tre delmoment som ingår inom ramen för den svenska välfärden. Det handlar om sjukvården, A-kassan och om pensionssystemet. Lycka till med arbetet med den svenska välfärden.

Sjukvården

Ta del av artiklarna som du finner genom att klicka här och genom att klicka här. Den första handlar om hälsovård och den andra handlar om sjukvård. Anteckna under tiden som du läser. Använd sedan tjänsten Mindmup för att skapa en tankekarta där du utifrån det du läst och antecknat förklarar hur den svenska sjuk- och hälsovården är uppbyggd i korthet. Lämna in länken till din tankekarta till läraren för bedömning. Bedömningen kommer att utgå från kunskapskraven som du finner under kunskapskrav ovan.

A-kassan

A-kassan är en försäkring om du skulle bli utan jobb. Vi kommer börja med att titta på två filmer om A-kassan. Först ska vi titta på en film som handlar om vad A-kassan är och därefter ska du ska du se en film om hur A-kassan fungerar. Filmen finner du genom att klicka här. Anteckna under tiden som filmen rullar. När vi har tittat på filmerna ska ni enskilt eller två och två skapa en muntlig redovisning där du eller ni med egna ord förklarar dels vad A-kassan är och dels hur den fungerar. Den muntliga redovisningen bör vara ca 2-5 minuter lång. Om du vill ha tips på hur man kan göra en bra muntlig redovisning så kan du klicka här och se en film om vilka strategier man kan använda när man förbereder och genomför en muntlig redovisning. Din eller er muntliga redovisning kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som du finner under kunskapskrav ovan.

Pensionssystemet

Ta del av filmen som förklarar hur pensionssystemet fungerar. Filmen hittar du genom att klicka här och ta även del av den film som du hittar genom att klicka här och som handlar om den så kallade pensionsbromsen. Sätt er tillsammans två och två eller tre och tre och skapa sedan en egen infographic med hjälp av verktyget Canva där ni förklarar hur pensionen fungerar och den så kallade pensionsbromsen. Skicka in er infographic till läraren för bedömning. Glöm inte att ange era namn i mailet när ni lämnar in er infographic.