Lektionsplanering för Internationella relationer (GY): EU-parlamentet

Titel

EU-parlamentet

Typ

Lektionsplanering

Ämne

Samhällskunskap

Kurs

Internationella relationer

Digitalt verktyg

Periscope

Centralt innehåll

Nedan finner du det centrala innehåll som vi kommer jobba med under de två lektionspassen om EU-parlamentet.

  • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.

Planering

EU-parlamentet är en viktig institution för oss medborgare då många lagar och regler kommer därifrån. EU-parlamentet är också en viktig aktör i att kontrollera ministerrådet och kommissionen för medborgarnas räkning.

Lektionspass 1. Manus

Innan lektionen ska eleverna ha tagit del av informationen på EU-upplysningen om parlamentet. Ni har fått i uppdrag av en tv-station att skapa en live sändning för ungdomar om EU-parlamentet. TV – stationen vill inför sändningen se ett manus för en live sändning på omkring 2-4 minuter. Ni kommer vid lektionen bli indelade i grupper om mellan 2-4 elever i vardera grupp. Varje grupp kommer att fungera som en egen redaktion. Skriv manuset under lektionspasset.

Lektionspass 2. Sändning

Under lektionspass 2 kommer det finnas viss tid för att förbättra manus om ni så vill. Därefter tar sändningarna vid. Vi kommer använda oss av Periscope för att kunna sända live. Gör live sändningen av programmet om EU-parlamentet för ungdomar i Sverige. OBS: Se till att eran sändning sparas innan ni börjar spela in. Hur ni gör detta framkommer om ni klickar här.