Lektionsplanering för Internationella relationer (GY): EU:s historiska utveckling

Titel

EU:s historiska utveckling

Ämne

Samhällskunskap

Kurs

Internationella relationer

Typ

Lektionsplanering

Digitalt verktyg

Youtube

Centralt innehåll

Under de tre lektionspass vi kommer jobba med EU:s historiska utveckling kommer du få tillfälle att arbeta med följande centrala innehåll:

  • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.
  • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.

Instruktion

Lektionspass 1. Manus

Innan lektionspass 1 ska du som elev ha tagit del av den text som du finner genom att klicka här. Materialet ger dig viktiga förkunskaper inför vad vi ska arbeta med under lektionspass 1, nämligen att skriva ett kortare manus till en film som ni ska spela in och som handlar om EU:s historiska utveckling.

På lektionen kommer ni bli indelade i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp. Varje grupp ska skriva ett manus till en film som handlar om EU:s historiska utveckling. Basen för ert arbete med manuset ska vara den artikel på EU – upplysningen som ni fått i förväg av läraren, men det är viktigt att ni också söker information på egen hand som kompletterar EU-upplysningens information om EU:s historiska utveckling. När ni är klara med det korta manus (max 1 sida i storlek 12, Times New Roman) ska det lämnas in till läraren i digital form.

OBS: Ni är relativt fria i vad ni tar upp inom ramen för temat EU:s historia, men det är obligatoriskt att ta upp hur kopplingen mellan världskrigen och den roll som spelade i bildandet av den Europeiska unionen.

Lektionspass 2. Videoinspelning

Under lektionspass 2 ska ni spela in den film ni skrev manus till under det förra lektionspasset. Här finns två alternativ när det kommer till inspelning. För er som vill ta stöd av en presentation eller liknande när ni spelar in er film så är tjänsten Screencast-O-Matic att rekommendera, medan om ni vill spela in med er själva framför kameran är Video recorder att rekommendera. Videon laddas upp på den kanal på Youtube som läraren anvisar i god tid i samband med uppgiften. Ni skickar länkarna till era respektive video till läraren (förslagsvis via e-post).

Lektionspass 3. Kamratfeedback

Under lektionspass 3 kommer ni i era respektive grupper att bli tilldelade en annan grupps video. Gruppen ska sedan ta fram feedback till den grupps video ni har blivit tilldelade av läraren. Feedbacken ska ta sin utgångspunkt i två frågor:

1. Vad är bra och vad hade kunnat vara ännu bättre sett till innehållet i den video som ni har tilldelats att ge feedback på?

2. Vilka är de viktigaste lärdomarna som ni tar med er efter att ha sett den video som ni tilldelats att ge feedback på?

Vi kommer använda oss av Youtube:s fält för kommentarer för att publicera den feedback som ni tar fram under detta lektionspass. Feedbacken publicerar ni i fältet för kommentarer till den video ni blivit tilldelad av läraren på Youtube.