Fredriks CV

Mitt namn är Fredrik Karlsson. Klicka på knappen nedan för att hitta min utbildning och min erfarenhet.

Utbildning och erfarenhet

Publicistiska regler

Genom att klicka på knappen här nedan så hittas mina publicistiska regler, inklusive det upphovsrättsliga ramverket.

Klicka här

Omvärldsbevakaren

Välkommen in på Omvärldsbevakaren som är min huvudsida. Här skriver jag om omvärldsanalys och omvärldsbevakning med WordPress som bas.

Klicka här

 

Kontaktuppgifter

Min mail är: fredrikk39@gmail.com

Telefon nr: 0768-222429

Instagram: kfredrikk24

IKT – Möjligheter och utmaningar:
https://www.facebook.com/groups/161676423975767/

Creative Commons CC-BY-NC-SA gäller för materialet på den här sidan. Alla rättigheter till text och bild ägs av Fredrik Karlsson. Publicerar bara eget material.

Presentation

Mitt namn är Fredrik Karlsson och är bosatt i Helsingborg. Ett av mina stora intressen är digitalisering och dess möjligheter och hur digitaliseringen påverkar samhället. Eftersom jag har en lärarexamen i botten, plus en hel del kurser inom IT och lärande, så har jag hittills mest arbetat inom utbildningsområdet, men jag har en gedigen samhällsvetarutbildning som också skulle vara ett intressant område att jobba inom. Kommunikation, till exempel via sociala medier, bloggar, webbsidor, är också ett område där jag har en hel del erfarenhet.

Jag har bland annat utvecklat undervisningsmaterial för Fridtjuv (AGI Publishing house, Malmö), för Malmö kommun och i liten omfattning även för Gleerups. I Malmö kommun utvecklade jag digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Jag har jobbat med bland annat film, ljud, Google presentationer, wiki och sökordsoptimering.

Jag har arbetat med sociala medier en hel del både på fritiden och delvis även i professionella sammanhang. Se till exempel min Facebook grupp IKT – möjligheter och utmaningar som finns under erfarenhet nedan. Jag har även en egen webbsida, Omvärldsbevakaren (WordPress), där jag bevakar och analyserar vad som händer i omvärlden. Jag har också ett stort intresse för frågor rörande publicering och upphovsrätt i anknytning till webben. Utöver det har jag också ett fritidsintresse i att fotografera. Observera att mina kontaktuppgifter finns här på sidan till vänster på skärmen. För Instagram har jag angivit mitt användarid. Sök på detta användarid på Instagram för att ta del av mitt bildgalleri.

Projektet utvecklas under gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

I projektet har vi utvecklat digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Jag har arbetat med material i form av till exempel text, film, ljud, Google presentationer, i huvudsak för Historia åk 7-9. En mer utförlig lista på vad vi har gjort finns nedan i punktform. Under arbetet med projektet DUSM (digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet) har jag arbetat med det som beskrivs nedan. Arbetat på 75 % under HT 17 och 50 % under VT 18.

  • Bidragit till att fixa sökordoptimering i Malmö delar för att vårt material ska kunna hittas.
  • Arbetat tillsammans med en kollega för att bygga upp en wikisida med vårt DUSM-material.
  • Arbetat tillsammans med en kollega för att bygga upp en Google sites med vårt DUSM-material.
  • Arbetat med att ta fram film (skärminspelning) och publicera filmat DUSM-material på Youtube.
  • Arbetat tillsammans med en kollega för att ta fram och genomföra fortbildning om materialet.
  • Bloggat på Pedagog Malmö under såväl HT 17 som VT 18 (lagt ut exempel på DUSM-material).
  • Använt Vocaroo för att spela in undervisningsmaterial för DUSM i ljudformat (MP3 och Wav).
  • Arbetat med IT-relaterade frågor i den utvecklingsgrupp som utgjorde DUSM-projektet.
  • Deltagit i diskussioner med andra projekt och grupper inom kommunen. 
  • Deltagit i diskussioner rörande upphovsrätt i relation till framtagande av material i projektet.