Introduktion

Mitt namn är Fredrik Karlsson. Jag är legitimerad lärare med inriktning mot SO-ämnena och har undervisat i en åk 6/7 under en termin i bland annat SO – ämnena. Utöver lärarexamen har jag bland annat ca 90 högskolepoäng inom IT och lärande.

Jag har jobbat på AGI Publishing house med att utveckla innehåll till en digital tjänst för skolan som heter Fridtjuv. Där har jag sysslat med att utveckla digitala lektionsplaneringar för grundskolans åk 4-6 och åk 7-9, med att samla in länkar, kritiskt granska dem och sortera dem enligt LGR 11, samt med viss administration av tjänsten. Jag har bland annat jobbat med ämnena samhällskunskap och teknik.

Fritid och mål

Jag har på fritiden jobbat en hel del med omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Genom detta har jag skaffat mig en bred kunskap om sociala medier och hur man använder tjänster som exempelvis WordPress. På fritiden håller jag på med att utveckla min digitala kompetens, till exempel genom att testa ny teknik såsom till exempel 3D-print, Virtual Reality (VR) och digitala tjänster för streaming som Netflix och Google Play Music.

Min målsättning är att fortsätta utveckla min kompetens kring hur digitaliseringen påverkar samhället, individen, skolan och industrin. Mina kompetenser visas i nästa kolumn här bredvid och i kolumnen bredvid kompetenser visas en bild på mig. 

Kompetens i korthet

  • Pedagogisk kompetens. Här finns information om min pedagogiska utbildning och erfarenhet.
  • Ämneskompetens. Här finns information om vilka ämnen jag har behörighet i och vilka ämnesstudier som jag har med mig från den högre utbildningen.
  • Digital kompetens. Jag har ett stort intresse för digitalisering med visst fokus på IT och lärande området, dvs. hur digitaliseringen påverkar oss människor och våra sätt att lära.
  • Publicistisk kompetens. Jag har byggt upp en publicistisk kompetens genom egen erfarenhet på fritiden kring vad man kan publicera på nätet, till exempel med hänsyn och respekt för andra vid publiceringar och respekten för andras upphovsrätt.
Erfarenhet

Jag deltar under perioden aug 2017 till årsskiftet 2017/2018 i ett projekt inom Malmö kommun med målet att ta fram digitalt undervisningsmaterial inom de områden där lärare och elever upplever att elever fastnar. Tanken är också att undervisningsmaterialet skall översättas till olika hemspråk för att underlätta för elever med bristande kunskaper i svenska. Förutom utvecklingen av undervisningsmaterialet är jag också ansvarig för IT-frågor inom projektgruppen och deltar i diskussioner med andra projekt och grupper inom kommunen.

På AGI jobbade jag heltid under perioden maj 2015 – dec 2015 och på timbasis efter behov, varierade mellan heltid och halvtid, under perioden juli 2016 – dec 2016. Min huvudsakliga arbetsuppgift var att utveckla innehåll till den digital lärplattformen Fridtjuv. Fridtjuv är ett kommersiellt digitalt läromedel som består av digitala fria lärresurser och undervisningsmaterial framtagna inom företaget. Jag har framför allt utvecklat lektionsplaneringar och samlat in, granskat och sorterat in lärresurser i Fridtjuvs databas. Jag har också arbetat med administration kring Fridtjuv, haft ansvar för kundsupport och skrivit nyheter till Fridtjuvs nyhetsbrev och nyhetssida. Utöver det har jag också skrivit nyhetsartiklar till webbtidningen 3DP som publicerar nyheter inom industriell 3D-printing.

Jag har under våren 2017 gjort ett mindre antal jobb åt Gleerups där det handlat om att ta fram konkreta uppgifter inom området källkritik och falska nyheter.Jag undervisade på Bellevueskolan i Malmö i en åk 6-7 i SO-ämnena, Svenska och Engelska under höstterminen 2014. Jag startade 2013 den öppna Facebookgruppen “IKT – Möjligheter och utmaningar”. Tanken med gruppen är att främja en fri och öppen diskussion där alla kan uttrycka sina åsikter kring informations- och kommunikationsteknik i samhället och skolan. Möjligheter, risker, tips på bra verktyg och så vidare är exempel på vad som tas upp och diskuteras här. Gruppen uppmärksammades av Skolvärlden den 8 april 2014 och har mer än 3000 medlemmar.

Jag startade 2011 Facebooksidan “Appar för skolan”. Från 2011-2013 var jag aktiv på sidan och lade in egna inlägg där. Under perioden 2013 till maj 2016 tog jag paus, men besökarna på sidan har varit desto mer aktiva och hållit sidan uppdaterad. I maj 2016 återupptog jag mina inlägg på sidan. Sidan har idag över 850 gilla markeringar på Facebook. År 2012 startade jag en Facebooksida för att bevaka IKT-pedagogik och IKT-verktyg. Efter ett uppehåll 2012-2016 har sidan tagit fart igen och jag publicerar nya inlägg på sidan. Under 2016 och 2017 har jag byggt upp en sida med hjälp av WordPress som heter Omvärldsbevakaren, som sedan 2016 har haft över 700 000 besökare. Omvärldsbevakaren bevakar områden omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Jag har under många år publicerat material på bloggar, Twitter, LinkedIn och Facebook.

Utbildning

Lärarexamen 2012 med inriktning mot Samhällsvetenskap och Religionsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan. Kurser utöver min lärarexamen:

  1. IT och kopplingen IT-pedagogik 71 hp
  2. Pedagogik, specialpedagogik 60 p
  3. Samhällsorienterade ämnena 142,5 hp
  4. Fysik 45 hp
Digital kompetens

Utbildning inom IT och kopplingen IT-pedagogik.

AGI-Fridtjuv där jag samlade in och producerade digitalt undervisningsmaterial och deltog i administrationen kring Fridtjuv.

Malmö kommun. Utveckling av digitala läromedel, IT-frågor inom projektet.

Sociala medier. Stor erfarenhet av Facebook, LinkedIn, Twitter, bloggar.

Har byggt egen hemsida, Omvärldsbevakaren, i WordPress med hjälp av en kommersiell mall. Här bevakar jag bland annat vad som händer inom politik, digitalisering och media.

Har byggt denna sida med mitt CV i WordPress med hjälp av Divi builder, som är ett verktyg för att designa webbsidor.

När det gäller datorer, surfplattor och telefoner har jag erfarenheter av de flesta system, Microsoft (Windows), Apple (Mac, iOS, AppleTV), Google (Android, Chromebook), Linux. Jag har också använt många applikationer från Microsoft, Google och Apple. Privat har jag skaffat mig kunskaper kring tekniker som 3D-printing, Virtual reality, strömmande media, osv.

Andra kompetenser

Pedagogisk kompetens

Lärarutbildning.

Ytterligare utbildning inom pedagogik, specialpedagogik och kopplingen IT-pedagogik.

En termins arbete som lärare.

Erfarenhet att producera pedagogiskt material för Fridtjuv, Gleerups och Malmö kommun.

Ämneskompetens 

Bred kompetens inom samhällsvetenskap och angränsande områden som jag fått genom utbildning och samhällsbevakning.

Bred kompetens inom pedagogik inklusive pedagogik kopplat till IT som jag fått genom utbildning och arbetsuppgifter.

Ser man på formell behörighet i skolan är jag behörig lärare i samhällskunskap, religionskunskap och pedagogik på gymnasiet och alla fyra samhällsorienterande ämnena på högstadiet och mellanstadiet, plus fysik på mellanstadiet.

Publicistisk kompetens

Har producerat och publicerat material på ett antal olika ställen.

Erfarenheter kring regler för redaktionellt arbete (AGI).

Kunskaper och erfarenheter kring regler för upphovsrätt, både från arbetet hos Malmö kommun och från eget arbete.

Kursen “Open Source”, där förståelse för licenser och upphovsrätt var en viktig del.

IKT - Möjligheter och utmaningar

Välkommen in i IKT – Möjligheter och utmaningar som är en grupp på Facebook som diskuterar frågor rörande möjligheter och utmaningar med digitalisering i samhälle, skola och industri. Jag är administratör och grundare av gruppen.

Klicka här

Appar för skolan

Välkommen in på min Facebook sida Appar för skolan som har över 1 000 följare där jag publicerar länkar till intressanta appar för skolbruk.

Klicka här

Fotografi

Här nedan finns ett urval av de bilder som jag har tagit med min IPhone 6. Bilderna är inte redigerade på något sätt efter fotograferingen. Jag är mycket intresserad av de möjligheter som smarta telefoner ger oss för att ta bilder.

Demokrati i kris: Nazister trampar åter i maktens finrum i Tyskland och i EU

Valet till den tyska förbundsdagen måste bli början till slutet för den naiva inställning som finns i Europa om att allt är bra och man kan fortsätta som tidigare. Det kan man inte. Nazister trampar åter på våra gator, på våra torg och i våra politiska församlingar.  ...
Read More

Svensk politik: Lägg inte hela ansvaret på Ågren och Eliasson

Rikspolischef Dan Eliasson och Transportstyrelsens före generaldirektör Maria Ågren har hamnat i trubbel för sina ageranden som mycket väl kan vara olagliga, om än att det är upp till domstol att avgöra det och för det finns det inget försvar på något sätt.   Men...
Read More

Splittringen inom alliansen

Splittringen inom alliansen ligger nu i öppen dager. Centerpartiet och Liberalerna väljer att inte gå vidare med en misstroendeförklaring om Peter Hultqvist som är försvarsminister. Detta innebär att M, C, KD, L nu är på olika linjer där L och C inte vill fälla...
Read More

Kärnvapenkonventionen

Förenta Nationerna har tagit fram en konvention som berör ett stopp för kärnvapen. För mig som medborgare är det centralt att Sverige skriver under denna konvention i Förenta Nationernas anda. Sverige ska inte och bör inte supporta en värld med kärnvapen. Den som vill...
Read More

Orkanen Irma

Orkanen Irma är förmodligen den värsta orkanen på 100 år, även om det nu i eftermiddag rapporteras om att den har nedklassats till en kategori 4 orkan och förväntas fortsätta vara så när den drar in över Miami och Florida. Alla som är eller är i närheten av den här...
Read More

Analys av konflikten på Korea halvön

Konflikten på Korea halvön är oroande. Nordkorea uppträder idag på ett sätt som är provokativt. Det kan man se till exempel i form av att de hotar omvärlden med kärnvapen. Vi vet att Nordkorea har förutsättningar att kunna utveckla kärnvapen. Samtidigt har svaret från...
Read More

Sporträttigheter i en digitaliserad tv-industri

TV-bråket mellan Comhem/Boxer och Discovery sätter fokus på detta med sporträttigheter. Dessa sporträttigheter är många gånger väldigt dyra att köpa in. Kanske har Discovery som det hävdas förköpt sig på sporträttigheter. Kanske inte. Det är svårt att avgöra det utan...
Read More

Medieutveckling: Spotify lösning för tidningar?

Under de senaste åren har flera tidningar hamnat i stora problem. Det har handlat om ekonomiska problem. Tidningarna brottas med sjunkande reklamintäkter och fall i antalet prenumeranter. Det har då kommit upp idéer som att man bör införa en Spotify lösning för...
Read More

Nej till visiteringszoner

Morgan Johansson vill börja fundera över om man ska införa visiteringszoner i Sverige där vem som helst utan skälig misstanke om brott kan bli visiterad av polis för att komma åt vapen. För egen del tycker jag att vi måste få bort vapnen, men detta är inte en bra idé...
Read More

Medieutvecklingen: Public service avgift?

Enligt källor till Sveriges Radios Medierna har man kommit fram till att man ska ersätta tv-licensen med en Public Service avgift som ska vara en skatt men ligga utanför budgeten. En avgift som ska vara inkomstbaserad, med ett tak så att höginkomsttagare inte betalar...
Read More