test

Free No student enrolled

Course Description

Information om kursen

Välkommen till kursen Grundläggande sökning på Internet. Kursen handlar om hur man söker på Internet och hur man granskar information som man finner på nätet källkritiskt.

Delmoment 1. Att söka information

Under första veckan kommer du att få arbeta med att söka information. Att söka information på Internet är inte svårt med dagens sökmotorer. Det svåra är att hitta rätt information för just det du vill komma åt här och nu, till exempel om du ska skriva ett arbete eller en uppsats. Gör följande uppgifter under veckan:

  • Ta del av filmen om att söka information på Internet som du finner nedan. Gör din egen mindmap med verktyget nedan där du tar ut det viktigaste ur filmen.
  • Sök upp information om hur många delegater som de olika presidentkandidaterna har (hade om övningen görs efter valet i USA) den 17 maj 2016. Publicera informationen som ett inlägg i kommentarerna nedan och kommentera om möjligt (inte obligatoriskt) en annan persons inlägg.
  • Välj ett eget sökord och gör en sökning på det på både Google och på Bing. Är resultaten samma eller finns det olikheter mellan vilka resultat du får upp i Bing och Google? Vad kan de eventuella likheterna och skillnaderna bero på? Publicera ett inlägg om detta i kommentarerna nedan.

Digitala fria lärresurser som används i delmoment 1:

Delmoment 2. Att kritiskt granska information

Välkommen till delmoment 2 som kommer handla om hur man kritiskt granska information på nätet. Under den andra veckan på kursen är det med andra ord källkritik på agendan. Under andra veckan på kursen ska du för att kunna få ut din badge på kursen:

A. Läsa en artikel på Wikipedia och ta del av diskussionen som förs i artikeln. Vilken information kan du få ut om artikelns trovärdighet genom att läsa diskussionen om artikeln? Skriv ett inlägg om detta i kommentarerna nedan.

B. Skriv ett inlägg i kommentarerna nedan där du diskuterar vilka utmaningar som finns med att använda Wikipedia som källa.

Digitala fria lärresurser som används i delmoment 2:

Course Curriculum

  • Beskrivning av kursen

    • Test 1
      Viewing Completed Lesson Preview