Religionskunskap (GY)

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Titel Dragon Rouge Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Kunskapskrav för E Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: The Summit Lighthouse med film och jämförande perspektiv

Religionskunskap 2: The Summit Lighthouse med film och jämförande perspektiv

Summering: Eleverna ska här få arbeta med den nya religiösa rörelsen The Summit Lighthouse. I det här fallet kommer eleverna få göra det i form av att eleverna ska skapa ett manus till en kort film om The Summit Lighthouse. Titel The Summit Lighthouse med film Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Summering: Eleverna ska här arbeta med Scientologikyrkan. Eleverna ska skapa en infographic som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om Scientologikyrkan. Eleverna ska också få reflektera över frågan om Scientologikyrkan är en demokratisk organisation eller inte. Titel Scientologi – Infographics och demokratisk organisation? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Summering: Eleverna får studera New Age utifrån ett jämförande perspektiv. Eleverna ska bland annat titta på likheter och skillnader mellan hur New Age ser på universum och naturen i förhållande till kristendomen och hinduismen. Arbetet ska leda fram till en wiki som har temat New Age – ett jämförande perspektiv med två världsreligioner. Titel New […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage om Wicca rörelsen. Eleverna får fördjupa sig i Wicca rörelsen men också jämföra Wicca rörelsen med New Age och med någon världsreligion samt resonera kring frågan om Wicca rörelsen är en demokratisk rörelse eller inte. Titel Wicca rörelsen […]