Religionskunskap (GR)

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Titel Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment Hinduism och Buddhism Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom hinduismen finns det en grundtanke om en gudomlig kraft kallad Brahman. Men Brahman visar sig i många olika gestalter. Det är av denna anledning […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Titel Text om judendom med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment De abrahamitiska religionerna Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom judendomen är Tanach den heliga skriften. Tanach består av det gamla testamentet som i sin tur består av tre delar. Dessa tre delar är Tora, […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Titel Abort – en etisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Kunskapskrav för E Eleven kan […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Summering: Eleverna ska här arbeta med att ta ut det viktigaste i två berättelser, en från fornnordisk religion och en från samisk religion. Eleverna ska också utifrån det som de plockat ut från berättelserna skapa en egen berättelse. Eleverna får också jobba med estetiska lärprocesser då de ska illustrera den samiska religionens berättelse och den […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Summering: Eleverna ska arbeta med en berättelse från den fornnordiska religionen. Eleverna ska återberätta berättelsen med sina egna ord och de ska även arbeta med att illustrera berättelsen genom att rita en bild till berättelsen. Här kommer estetiska lärprocesser in. Titel Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse Nivå Åk 4-6 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Fornnordisk religion […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Summering: I den här uppgiften ska eleverna få arbeta med en etisk fråga som berör användningen av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med sociala medier användning. Frågan kopplas till pliktetiken och konsekvensetiken. Titel Välj en etisk fråga om sociala medier! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Summering: I den här uppgiften ska eleverna titta på den aktuella samhällsfrågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån ett etiskt perspektiv. Eleverna kommer få studera hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i den här frågan. Titel Fildelning av upphovsrättsskyddat material Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska […]