Pedagogik (GY)

 Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Summering: Eleverna ska här fundera över och diskutera kunskapssynen hos Behaviourismen och hos Konstruktivismen utifrån olika aspekter (till exempel deras skillnader i synsätt på kunskap och dess svagheter och styrkor). Diskussionen ska leda fram till ett manus som ska bli en reflekterande film. Titel Kunskapssyn i video mellan teorier Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Pedagogiska teorier och […]

 Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Tre pedagogiska teorier i ljud

Pedagogiska teorier och praktiker: Tre pedagogiska teorier i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage som handlar om tre pedagogiska teorier, hur de påverkar verksamhetens utformning och vilka skillnader som finns dem emellan och därefter spela in reportaget. Titel Tre pedagogiska teorier i ljud Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Pedagogiska teorier och praktiker Moment Waldorf, […]