Ljud

 Fredrik

Ljud: Reflektion över bränderna

Ljud: Reflektion över bränderna

En reflektion i ljud som behandlar bränderna och den bristande krisberedskap som verkar råda på statlig nivå i de här fallen. Och så om VMA-meddelanden via sociala medier. 

 Fredrik

Ljud: Facebook och Cambridge analytica

Ljud: Facebook och Cambridge analytica

Reflektion över Cambridge analytica skandalen i relation till Facebook.

 Fredrik

Ljud: Flippat klassrum

Ljud: Flippat klassrum

Kort reflektion om min syn på det flippade klassrummet.

 Fredrik

Ljud: Informationsmonopol

Ljud: Informationsmonopol

Reflektion om informationsmonopol och att vi måste tänka nytt för att undvika dess uppkomst.

 Fredrik

Ljud: Konnektivism – en introduktion

Ljud: Konnektivism – en introduktion

Konnektivism – en introduktion.

 Fredrik

Ljud: Multimedia i Mooodle

Ljud: Multimedia i Mooodle

Kort reflektion om multimedia i Moodle.