Home»Archives»Kortare reflektioner

Kortare reflektion: Internet filtrering farligt

Kortare reflektion: Internet filtrering farligt

Vi är på en farlig väg när man börjar kräva filtrering av Internet i förebyggande syfte som EU-kommissionen har gjort i sitt ramverk för att hantera vad de kallar för “illegalt innehåll” online. Problemet är också att EU-kommissionen själv inte definierar vad som är “illegalt innehåll” vilket gör saker och ting än värre.