Historia (GR)

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Titel Korea kriget – en filmpresentation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Titel Vietnamkriget – en redovisning i ljud Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Titel Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Titel Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Titel Gulag – en muntlig redovisning Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Förintelsen

Historia åk 7-9: Förintelsen

Titel Förintelsen Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Summering: Detta är en fördjupning inom 1900-talets historia som tar sin utgångspunkt i att eleverna ska bygga upp en egen webbtidning i grupp om 1900-talets historiska utveckling. Eleverna kommer bland annat att få arbeta med första och andra världskriget. Titel Webbtidning om 1900-talet Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Wiki om Romarriket

Historia åk 7-9: Wiki om Romarriket

Summering: Eleverna får här tillfälle att fördjupa sig i Romarriket genom att skapa en egen wiki kring den historiska utvecklingen i Romarriket i grupper. Eleverna har en relativt stor frihet här att utforma wikins innehåll om än att vissa saker som Romarrikets uppgång och fall måste finnas med. Titel Wiki om Romarriket Nivå Åk 7-9 […]