CV: Digital kompetens

CV: Digital kompetens

Digital kompetens Utbildning inom IT och kopplingen IT-pedagogik. AGI-Fridtjuv där jag samlade in och producerade digitalt undervisningsmaterial och deltog i administrationen kring Fridtjuv. Malmö kommun. Utveckling av digitalt undervisningsmaterial, IT-frågor inom projektet och jag har även varit med och drivit en blogg för projektet på Pedagog Malmö. Sociala medier. Stor erfarenhet av Facebook, LinkedIn, Twitter, […]

CV: Utbildning

CV: Utbildning

Lärarexamen 2012 med inriktning mot Samhällsvetenskap och Religionsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan. Kurser utöver min lärarexamen: Jag har en bred ämneskompetens inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena (Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Geografi). I min lärarutbildning ingår 120 högskolepoäng inom Samhällskunskap och 90 högskolepoäng inom Religionskunskap. Utöver det har jag läst nedanstående kurser inom Samhällskunskap och inom Religionskunskap: […]

CV: Erfarenhet

CV: Erfarenhet

Jag deltar under perioden aug 2017 till årsskiftet 2017/2018 i ett projekt inom Malmö kommun med målet att ta fram digitalt undervisningsmaterial inom de områden där lärare och elever upplever att elever fastnar. Tanken är också att undervisningsmaterialet skall översättas till olika hemspråk för att underlätta för elever med bristande kunskaper i svenska. Förutom utvecklingen […]

CV: Kort presentation av mig

CV: Kort presentation av mig

Mitt namn är Fredrik Karlsson. Jag är bosatt i Helsingborg. Jag har sedan jag avslutade min lärarutbildning 2012 arbetat lite som lärare, men mest med att utveckla digitalt material för undervisningsbruk, bland annat i ett projekt som heter Fridtjuv. Jag spelar lite golf på sommaren och har åkt en hel del utförsåkning genom årens lopp […]