Alla planeringar

 Fredrik

Samhällskunskap åk 7-9: Valet 2018

Samhällskunskap åk 7-9: Valet 2018

Titel Valet 2018 Ämne/kurs Samhällskunskap (åk 7-9) Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från medier, Internet och […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Titel Korea kriget – en filmpresentation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Titel Infographic: Två nyheter om upphovsrätten Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Titel Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment Hinduism och Buddhism Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom hinduismen finns det en grundtanke om en gudomlig kraft kallad Brahman. Men Brahman visar sig i många olika gestalter. Det är av denna anledning […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Titel Text om judendom med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment De abrahamitiska religionerna Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom judendomen är Tanach den heliga skriften. Tanach består av det gamla testamentet som i sin tur består av tre delar. Dessa tre delar är Tora, […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram

Samhällskunskap åk 7-9: Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram

Titel Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Titel E-handel – möjligheter och utmaningar Ämne/kurs Samhällskunskap (åk 7-9) Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Titel Abort – en etisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Kunskapskrav för E Eleven kan […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Titel Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Titel Vietnamkriget – en redovisning i ljud Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Titel Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Titel Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Prov inom demokrati och politik

Samhällskunskap 1: Prov inom demokrati och politik

Titel Prov inom demokrati och politik Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Politiska ideologier – beskrivande och resonerande

Samhällskunskap 1: Politiska ideologier – beskrivande och resonerande

Titel Politiska ideologier – beskrivande och resonerande Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Titel Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Titel Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Titel Dragon Rouge Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Kunskapskrav för E Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Titel Gulag – en muntlig redovisning Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Förintelsen

Historia åk 7-9: Förintelsen

Titel Förintelsen Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Titel Brand – vad kan jag göra? Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Budgetprocessen i Sverige

Samhällskunskap 1: Budgetprocessen i Sverige

Titel Budgetprocessen i Sverige Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner?

Samhällskunskap åk 7-9: Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner?

Titel Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner? Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en lokalpolitisk fråga

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en lokalpolitisk fråga

Titel Följ en lokalpolitisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsprogrammet om fildelning

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsprogrammet om fildelning

Titel Nyhetsprogrammet om fildelning Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från medier, […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Summering: Eleverna utgår från fallet USA-valet 2016 och reflekterar över digitaliseringens utmaningar i förhållande till demokratins kärna: Allmänna val och rösträtten. Titel Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016 Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Digitalisering – Politik och falska nyheter

Samhällskunskap 1: Digitalisering – Politik och falska nyheter

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften få arbeta med falska nyheter och politik. Uppgiften syftar till att eleverna ska fundera över hur utmaningen med falska nyheter kan påverka politiken. Uppgiften kommer leda fram till ett skarpt arbete med manus och ljudinspelning när eleverna är klara som lämnas in för bedömning. Titel Digitalisering – Politik […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Prov om demokrati och politik

Samhällskunskap 1: Prov om demokrati och politik

Summering: Eleverna kommer här få ett prov inom området demokrati och politik. Bland annat berörs EU:s lagstiftande institutioner, begreppen proposition och motion och för- och nackdelar med direktdemokrati och representativ demokrati. Titel Prov om demokrati och politik Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften få arbeta med lagstiftningsprocessen i Sverige. Eleverna ska självständigt ta fram en power point presentation som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om lagstiftningsprocessen. Titel Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Summering: Eleverna får i denna uppgift möjligheten att fördjupa sig inom EU:s tre lagstiftande institutioner (EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen) genom framtagande av manus och inspelning av film kring dessa tre institutioner på EU-nivå. Titel EU:s tre lagstiftande institutioner i video Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Demokrati – Diktatur

Samhällskunskap 1: Demokrati – Diktatur

Summering: Eleverna får här möjligheten att fundera kring vad som utmärker en demokrati och en diktatur och var gränsen mellan demokrati och diktatur går. Titel Demokrati – Diktatur Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. […]

 Fredrik Karlsson

Fysik åk 4-6: Varför årstider?

Fysik åk 4-6: Varför årstider?

Summering: I den här uppgiften har eleven fått i uppdrag att förklara för en kompis som inte börjat läsa denna del av fysiken varför vi har årstider. Titel Årstider Nivå Åk 4-6 Ämne/Kurs Fysik Moment Solsystemet, våra dagar och årstider Centralt innehåll Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, […]

 Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Summering: Eleverna ska här fundera över och diskutera kunskapssynen hos Behaviourismen och hos Konstruktivismen utifrån olika aspekter (till exempel deras skillnader i synsätt på kunskap och dess svagheter och styrkor). Diskussionen ska leda fram till ett manus som ska bli en reflekterande film. Titel Kunskapssyn i video mellan teorier Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Pedagogiska teorier och […]

 Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Tre pedagogiska teorier i ljud

Pedagogiska teorier och praktiker: Tre pedagogiska teorier i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage som handlar om tre pedagogiska teorier, hur de påverkar verksamhetens utformning och vilka skillnader som finns dem emellan och därefter spela in reportaget. Titel Tre pedagogiska teorier i ljud Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Pedagogiska teorier och praktiker Moment Waldorf, […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: The Summit Lighthouse med film och jämförande perspektiv

Religionskunskap 2: The Summit Lighthouse med film och jämförande perspektiv

Summering: Eleverna ska här få arbeta med den nya religiösa rörelsen The Summit Lighthouse. I det här fallet kommer eleverna få göra det i form av att eleverna ska skapa ett manus till en kort film om The Summit Lighthouse. Titel The Summit Lighthouse med film Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Summering: Eleverna ska här arbeta med Scientologikyrkan. Eleverna ska skapa en infographic som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om Scientologikyrkan. Eleverna ska också få reflektera över frågan om Scientologikyrkan är en demokratisk organisation eller inte. Titel Scientologi – Infographics och demokratisk organisation? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Summering: Eleverna får studera New Age utifrån ett jämförande perspektiv. Eleverna ska bland annat titta på likheter och skillnader mellan hur New Age ser på universum och naturen i förhållande till kristendomen och hinduismen. Arbetet ska leda fram till en wiki som har temat New Age – ett jämförande perspektiv med två världsreligioner. Titel New […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage om Wicca rörelsen. Eleverna får fördjupa sig i Wicca rörelsen men också jämföra Wicca rörelsen med New Age och med någon världsreligion samt resonera kring frågan om Wicca rörelsen är en demokratisk rörelse eller inte. Titel Wicca rörelsen […]

 Fredrik Karlsson

Geografi åk 7-9: Vind och solenergi

Geografi åk 7-9: Vind och solenergi

Summering: Eleverna ska här undersöka i sitt egna närområde hur det ser ut med solceller och fundera kring vad som kan göra att det finns gott om eller ont om uppsatta solceller i deras område. Eleverna ska också ta reda på var närmaste vindkraftverk finns i förhållande till där de bor och några fakta om […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Summering: Eleverna ska här arbeta med att ta ut det viktigaste i två berättelser, en från fornnordisk religion och en från samisk religion. Eleverna ska också utifrån det som de plockat ut från berättelserna skapa en egen berättelse. Eleverna får också jobba med estetiska lärprocesser då de ska illustrera den samiska religionens berättelse och den […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Summering: Eleverna ska arbeta med en berättelse från den fornnordiska religionen. Eleverna ska återberätta berättelsen med sina egna ord och de ska även arbeta med att illustrera berättelsen genom att rita en bild till berättelsen. Här kommer estetiska lärprocesser in. Titel Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse Nivå Åk 4-6 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Fornnordisk religion […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Summering: I den här uppgiften ska eleverna få arbeta med en etisk fråga som berör användningen av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med sociala medier användning. Frågan kopplas till pliktetiken och konsekvensetiken. Titel Välj en etisk fråga om sociala medier! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en samhällsfråga!

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en samhällsfråga!

Summering: Detta är en uppgift som berör det centrala innehållet kring aktuella samhällsfrågor. Eleverna ska följa en fråga under två veckor i sociala medier och därefter bearbeta det som de har fått med sig från bevakningen av en aktuell samhällsfråga i sociala medier. Titel Följ en samhällsfråga! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften arbeta med begreppen integration och segregation. Två begrepp som är viktiga för att förstå dagens samhälle. I det här fallet ska resultatet presenteras i form av en infographic som sammanfattar det eleverna kommit fram till. Titel Infographic om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Summering: I den här uppgiften ska eleverna titta på den aktuella samhällsfrågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån ett etiskt perspektiv. Eleverna kommer få studera hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i den här frågan. Titel Fildelning av upphovsrättsskyddat material Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Summering: Detta är en fördjupning inom 1900-talets historia som tar sin utgångspunkt i att eleverna ska bygga upp en egen webbtidning i grupp om 1900-talets historiska utveckling. Eleverna kommer bland annat att få arbeta med första och andra världskriget. Titel Webbtidning om 1900-talet Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Ungas identitet, livsstil och hälsa

Samhällskunskap åk 7-9: Ungas identitet, livsstil och hälsa

Summering: Eleverna får här arbeta med ungas identitet, livsstil och hälsa. Vi tittar bland annat på identitetsbegreppet och går sedan vidare med att reflektera över sociala medier och hur de påverkar formandet av en identitet. Titel Ungas identitet, livsstil och hälsa Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften ta fram en nyhet som de sedan ska göra en löpsedel till. Löpsedeln kan tas fram antingen för hand eller via användning av tillgängliga digitala verktyg och tjänster på Internet för ändamålet. Titel Löpsedeln Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Summering: Eleverna får arbeta med begreppen integration och segregation och redovisa detta arbete muntligt. Eleverna får också jobba med immigrationen till Sverige i samband med arbete inom ramen för denna del av ämnet Samhällskunskap. Titel Muntligt om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Summering: Eleverna får i denna uppgift fördjupa sig i olika nyheter. Fördjupningen i olika nyheter ska leda fram till ett konkret inspelat nyhetsprogram i ljudformat. Arbetet kommer att ske gruppvis i den här uppgiften. Eleverna ska också ge feedback till en annan grupps inspelade nyhetssändning. Titel Nyhetsradioprogram Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Wiki om Romarriket

Historia åk 7-9: Wiki om Romarriket

Summering: Eleverna får här tillfälle att fördjupa sig i Romarriket genom att skapa en egen wiki kring den historiska utvecklingen i Romarriket i grupper. Eleverna har en relativt stor frihet här att utforma wikins innehåll om än att vissa saker som Romarrikets uppgång och fall måste finnas med. Titel Wiki om Romarriket Nivå Åk 7-9 […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Summering: Detta undervisningsmaterial berör affärerna kring Facebook och Cambridge analytica för Samhällskunskap åk 7-9. Eleverna ges möjlighet att reflektera och spela in sitt egna reportage om dessa affärer kring Facebook och Cambridge analytica. Titel Facebook och Cambridge analytica Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och […]