Lektionsplanering: Spel som livsstil

LGR 11
Nedan finner du de viktigaste formuleringarna ur de allmänna delarna (del 1 och 2) i LGR 11 som vi kommer jobba med under lektionen.

  • En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (LGR 11, Kapitel 1, Skolans uppdrag).
  • Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (LGR 11, Kapitel 1, Skolans uppdrag).
  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (LGR 11, Kapitel 2.2 Kunskaper).

Förmågor
Under lektionen kommer du att få arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll
Under lektionen kommer vi att arbeta med delar av följande centrala innehåll: Ungdomars identitet, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Tidsomfattning
Lektionsplaneringen motsvarar 3 lektioners arbete.

Material
Under lektionen kommer vi att arbeta med en film som du finner genom att klicka här. Filmen är obligatorisk för alla att arbeta med. Nedan finner ni även lite annat material som kan vara av intresse för det arbete som nu ligger framför er. Nedanstående länkar är inte obligatoriska att ta del av under de lektioner som omfattas av denna lektionsplanering utan de finns där för att ni ska få stöd i ert lärande.

Lektionens upplägg
Vi kommer inleda med att titta på filmen som du finner under material ovan. Filmen handlar om spel som livsstil bland unga. Under arbetet som sen kommer följa ska ni i mindre grupper arbeta fram en wiki som handlar om spel som livsstil bland unga. Ni får här friheten att dela in er i de mindre grupperna utifrån vilka ni vill arbeta tillsammans med. Det är också ni inom gruppen som tillsammans ska komma fram till vad ni vill arbeta med för tema eller teman inom spel som livsstil. Wikin ska innehålla följande delar:

Förstasida. Wikin ska ha en förstasida där ni med titel och bild ska visa vilket eller vilka teman som ni valt att arbeta med inom spel som livsstil för unga.

Sammanfattning. Wikin ska innehålla en sida där ni beskriver innehållet i den film som ni har sett i samband med att vi startade upp arbetet med spel som livsstil för unga.

Presentation. Ni ska välja minst två spel som ska beskrivas utifrån vad spelen går ut på och vad de handlar om. Ni ska utifrån denna sedan reflektera över hur era två valda spel har påverkat livsstilen bland unga.

Lärande. Utifrån ovanstående innehåll på wikin ska ni skriva en kort text som en avslutande del på wikin om vad ni har lärt er om ungas livsstil under tiden som ni arbetat med wikin om spel som en del av ungas livsstil.

No votes yet.
Please wait...