Lektionsplanering: Aktuella nyheter med wiki

Under lektionen kommer du att få arbeta med att bevaka samhället och omvärlden. Lektionen kommer att inledas med att ni delas in i grupper (2-4 i vardera gruppen). Därefter ska ni ta del av informationen nedan och utifrån de givna instruktionerna utföra uppgiften i era respektive grupper.

Koppling till läroplanen

Vi kommer under lektionen att arbeta utifrån följande skrivningar i läroplanen:

  • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.
  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Centralt innehåll

Under lektionen kommer du att arbeta med den del av nedanstående centrala innehåll som berör aktuella samhällsfrågor.

  • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen

Instruktion

Vi kommer börja lektionen med att kort gå igenom vad ni ska göra. Grupperna kommer behöva en smart enhet (smart telefon, surfplatta) eller en dator. Varje grupp ska hitta mellan 2-4 aktuella nyheter via nätet. Här kan ni använda någon eller några av länkarna nedan eller länkar till sidor med nyheter som ni själva har.

Varje grupp ska sedan skriva ner en kort sammanfattning där ni tar upp det viktiga i de nyheter som ni har hittat och valt att arbeta med inom gruppen. Gruppen ska avsluta med en kort reflektion kring frågorna:

  • Vad har funkat bra och vad har funkat mindre bra när ni i gruppen arbetat med den här uppgiften?
  • Hur kan det som inte funkade så bra bli bättre inför kommande arbete med uppgifter i era grupper?
  • Vad tycker ni inom gruppen är det viktigaste ni har lärt er av arbetet med den här uppgiften? 
  • Hur tycker ni inom gruppen att samarbetet mellan er ska se ut när det funkar som bäst?

Inlämning av arbetet sker genom att ni skriver svaren på en wiki som ni skapar med hjälp av PBWorks. Genom att använda en wiki kan ni samarbeta inom gruppen även när ni inte är på skolan.

No votes yet.
Please wait...