Fredrik

Resonemang kring den uppkomna situationen i Frankrike

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I Frankrike har demonstrationerna avlöst varandra och man har inte kommit till en punkt där människor inte är beredda att ta till gatorna för att visa sitt missnöje. Det är oroande. Samtidigt finns det inte en polisiär lösning på den här frågan. Polisen ska kommenderas ut i stora skaror nu. För att försöka få det lugnt vad jag förstår det som. Men det kommer sannolikt inte fungera. Risken är att ordningsmakten snarare riskerar trappa upp situationen än att trappa ner situationen. Förhandlingar mellan regeringen och gula västarna borde äga rum istället. 

Detta är inte ett polisiärt problem. Det är sociala problem som måste lösas genom aktiva förhandlingar mellan medborgare som nu är förbannade och den sittande regimen i Paris. Politiska förhandlingar löser sociala problem. Inte tårgas, våld och poliser på gatorna. Inte heller klotter och våld från demonstranterna löser problemen. Men vi måste samtidigt nu fundera över om vi inte har exakt samma problem som de som Frankrikes befolkning pekar på. Det känns som om vi skulle behöva ha en allvarlig diskussion om sociala problem också i det här landet. Frågan är mer när en sådan kan komma till stånd. 

Det borde kunna ske under den här mandatperioden i alla fall. Jag tror vi kan lösa problemen i Sverige utan att vi behöver ha den typen av protester som nu förekommer i Frankrike. Vi måste kunna lösa de problem vi har i dialog. Inte genom demonstrationer, tårgas och våld på gatorna. Oavsett vem som står för våldet och tårgasen är det inte ett acceptabelt sätt att lösa samhällsproblem på. Man förvärrar bara motsättningarna mellan statsmakten och medborgarna genom detta. Och det är inte vad vi behöver just nu. Polariseringen är redan alldeles för stor. 

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.