Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (7/10 – 9/10): Facebook avslut och skolkulturen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Facebook avslut

Jag har nu avslutat mina Facebook konton och kommer gå vidare på Linkedin och här istället. Det blir mer omvärldsbevakning här framöver. 

Kulturen behöver förändras i skolan

Skolans stora kulturförändring ligger i skiftet från att vara ett undervisningshus till att bli ett lärande- och nätverkshus där lärandet tillsammans med andra i nätverk vars noder man sedan tar med sig ut från skolan till samhället och bygger vidare på dessa noder och den kunskap dessa noder tillhandahåller sätts i centrum.

Det handlar alltså inte om vilken eller vilka enheter du använder utan om att kulturen skapar förutsättningar för lärande nätverk där individen får ett tillräckligt stort antal noder i sitt nätverk för att kunna bidra till samhället, lära den sociala intelligensen som är helt avgörande för att klara sig bra i det nätverkssamhälle vi nu ser växer fram och med stöd i sina noder kunna bygga upp ny kunskap utifrån de snabba förändringar som sker i samhället men också att kunna hålla borta kunskaper som för det man gör för tillfället inte är relevanta för det nätverk man är en del i. 

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.