Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (5/10-6/10-2018): Om ekonomin i Sverige och EU

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Tittar man på siffror nu så ser det lika illa ut med skuldsättningen i många länder i EU som det gjorde när vi hade den brännande Euro-krisen.
 
Samtidigt som skuldsättningen är hög i många medlemsländer har ECB köpt upp så mycket av medlemsländerna värdelösa statspapper att man kan undra vad som kommer hända med ECB vid nästa kris.
 
Samtidigt har skuldsättningen bland hushållen i Sverige stigit och vi har minusränta. Något utrymme för att hushållen eller riksbanken skulle kunna fixa en ny kris med att konsumera mer eller stimulera ekonomin finns inte. Åtminstone inte utan att det skulle förorsaka än mer problem.
 
Ja man kan sätta igång sedelpressarna. Men det vet vi också från tidigare erfarenheter att det inte är en särskilt framgångsrik väg utan den har stora risker med sig. Frågan är vad som kommer hända i nästa lågkonjunktur. Problemen i ekonomin är betydande. Samtidigt som problemen i politiken hopar sig med ett EU-parlament som ser ut att få 1/6 uttalat EU kritiska partier efter valet i maj 2019 och ett svenskt regeringsbildande som ser allt svårare ut.
No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.