Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Ämne/kurs
Religionskunskap

Årskurs
Åk 7-9

Moment
Hinduism och Buddhism

Centralt innehåll
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Material
Inom hinduismen finns det en grundtanke om en gudomlig kraft kallad Brahman. Men Brahman visar sig i många olika gestalter. Det är av denna anledning som man talar om att hinduismen har många gudar. Inom hinduismen hittar vi viktiga gudar som till exempel Vishnu, Kali, Shiva och Lakshmi. Samsara är det eviga kretsloppet: Födelse – död – pånyttfödelse. Det slutgiltiga målet för en hindu är att bryta sig loss från detta eviga kretslopp och slippa återfödas på nytt. För att komma till det slutgiltiga målet och bryta sig loss från samsara så krävs det att man lever ett liv med goda handlingar, att man har en god karma. Man vill med andra ord nå moksha som betyder frälsning eller befrielse.

Inom hinduismen talar man om flera olika vägar för att nå frälsningen eller befrielsen från kretsloppet. Den första är kärlekens väg. Kärlekens väg innebär att alla handlingar man utför utförs i kärlek till gud. Den andra är kunskapens väg. Denna är till för de som genom god karma eller studier redan har nått långt på sin väg mot frälsning och befrielse. Här handlar det mestadels om att förstå sambandet mellan Atman och Brahman. Den tredje vägen är gärningarnas väg. Här handlar det om att följa plikterna i kasten. Man har ett kastsystem i hinduismen som innebär en social indelning i samhället som bestämmer vem man kan umgås med, vilka jobb man kan söka och vem man kan gifta sig med.

Allt liv är heligt inom hinduismen. Kor är särskilt heliga inom hinduismen. Detta beror på att man anser att de tillför väldigt mycket till samhället.

Instuderingsfrågor

1. Förklara vad som menas med begreppet Brahman i hinduismen.

2. Ge tre exempel på viktiga gudar inom hinduismen.

3. Förklara vad som menas med samsara.

4. Vad betyder ordet moksha inom hinduismen?

5. Ge två exempel på vägar som en hindu kan gå för att nå frälsningen/befrielsen och vad dessa innebär.

6. Varför är kon särskilt helig inom hinduismen?

7. Beskriv kort det hinduiska kastsystemet.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.