Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Titel
Abort – en etisk fråga

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Religionskunskap

Moment
Etik och moral

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Kunskapskrav för E
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav för C
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Material
Ni ska här arbeta två och två i grupper. Gruppen ska ta fram en interaktiv presentation med hjälp av ett verktyg som heter Prezi. Presentationen ska handla om de två etiska perspektiven pliktetik och konsekvensetik och hur en konsekvensetiker och en pliktetiker ser på abortfrågan. Använd Prezi och presentera pliktetiken och konsekvensetiken så att skillnaden de emellan framgår tydligt och visa också i er presentation på hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i frågan om abort.

Presentationen som ni har skapat med Prezi ska sedan ligga till grund för en muntlig redovisning som får vara max fem minuter lång och som presenterar pliktetiken och konsekvensetiken samt tar upp hur en pliktetiker respektive en konsekvensetiker skulle kunna se på abort. Presentationen lämnas in till läraren och kommer tillsammans med redovisningen utgöra underlag för bedömning.

Skapare av material
Fredrik Karlsson (Behörig i ämnet)

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.