Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Förintelsen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Titel
Förintelsen

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Historia

Moment
1900-talet

Förmåga
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll
Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta två och två i grupper. Ni har fått i uppdrag att ta fram ett material som ska beskriva förintelsen för en grupp som inte har kunskap om förintelsen tidigare. Det första som ni ska göra är att ta fram ett manus där ni beskriver förintelsen. Manus ska sedan ligga till grund för en ljudinspelning där ni tillsammans i gruppen beskriver förintelsen. När ni är klara med detta ska ni också ta fram en tidslinje över förintelsen. Denna tidslinje kan ni ta fram antingen genom att rita en tidslinje analogt eller göra en tidslinje med digitala verktyg. Ni ska sedan skriva en kortare text där ni funderar över frågan: Skulle något som förintelsen kunna hända igen i våra dagar och vad kan vi göra för att förhindra att så blir fallet? Ni lämnar in såväl manus, ljudinspelning, tidslinje som den kortare texten till läraren för bedömning.

Skapare av material
Fredrik Karlsson (Behörig i ämnet)

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.